Almedalen - Greatness | PR-byrå i Göteborg och Stockholm

Almedalsveckan i Visby

Greatness i Almedalen 2020

Ett lyckat evenemang under Almedalsveckan vilar på en bra planering som linjerar med er övriga kommunikation och opinionsarbete. Greatness PR är specialister på Almedalsveckan och på att utarbeta strategier, koncept och kommunikation som får gehör och genomslag. Sedan 2006 har Greatness PR haft en aktiv roll på en av Sveriges viktigaste opinionsarenor.

Här kan du läsa lite mer om vad Greatness gjort i Almedalen under åren.

Greatness PR hjälper er med allt från helhetslösningar, från strategi till utförande och uppföljning, eller punktinsatser som introduktion till Almedalsveckan, panelplaceringar eller informella möten.