Guide: Optimerad landningssida och maximerad digital kampanj - Greatness | PR-byrå i Göteborg och Stockholm

Guide: Optimerad landningssida och maximerad digital kampanj

En tilltalande uppmaning i rubriken, begränsade vägar ut från webbsidan och snabb laddningstid. Knepen för att skapa en optimerad landningssida är enkla men kan öka konverteringsgraden på er kampanj med flera hundra procent.

I den här guiden går vi i genom:

– Vad är en landningssida

– Varför skapa en optimerad landningssida

– Detta innehåller en optimerad landningssida

Erbjud en lösning på ett problem
Ha en tydlig uppmaning
Gör den instinktiv – peka på vad som är viktigast
Z-formatet
Funktionell till varje pris. Men det måste se fint ut.
Anpassa för mobilen 
Minska laddningstiden
Begränsa vägarna ut
A/B-test

Det kan finnas många olika förklaringar till att besökare lämnar en sida innan konverteringsmålet är uppnått. Kanske var sidan för tung, det saknades nödvändig information, besökaren upplevde innehållet som krångligt eller kanske gick besökaren vilse.

Statistik visar att en strukturerad och optimerad landningssida kan mångdubbla konverteringsgraden vid kampanjer. Med hjälp av små enkla medel går det att dirigera, leda och hjälpa besökarna att hitta rätt.

 

Vad är en landningssida?

En landningssida kan definieras som den webbsida en besökare anländer till genom ett klick eller att skriva in en URL. Antingen från en annons, delad länk eller en specifik URL.

I samband med kampanjer är det vanligt att specifika landningssidor skapas för ett specifikt syfte och uppmaning, till exempel vid en produktlansering eller för att pusha ett erbjudande. Sidorna är ofta temporära och ligger ofta utanför det reguljära sidträdet.

 

Varför skapa en optimerad landningssida?

Skillnaden mellan en optimerad och en ogenomtänkt landningssida kan vara marginalen mellan en succékampanj och bortkastade resurser, statistik visar att optimerade landningssidor kan öka konverteringsgraden med 300 procent. Det som kännetecknar en framgångsrik sida är användarvänlighet, välarbetad design, snabbhet, tydlig kommunikation samt begränsade vägar ut. För att skapa en optimal landningssida behövs därför UX/UI, copy, grafisk design, front- och backend samt en vilja att testa. I dag är det vanligt bland de större företagen att skapa ett tiotal unika landningssidor per kampanj. Detta är inte nödvändigt vid mindre kampanjer, med rätt insatser räcker en genomarbetad sida för att nå de uppsatta konverteringsmålen.

 

Detta innehåller en optimerad landningssida

Definiera behovet. Erbjud lösning.

Oavsett om en besökare är ute efter att handla, ta kontakt eller söka information måste alltid landningssidans innehåll matcha behovet.

En viktig fråga att besvara är därför varför besökarna kommer till landningssidan, vad var det i annonsen som fick dem att klicka. När den frågan är besvarad går det att säkerställa att landningssidan erbjuder rätt lösningar.

Om besökaren vill lära sig spanska kan digitala språkkurser erbjudas. Är besökaren ute efter att lära sig mer om en viss it-tjänst så kan en e-bok eller ett white paper vara rätt lösning.

 

En tydlig uppmaning. Men kräv inte för mycket

Det är viktigt att besökaren får tydliga direktiv så fort denne landar på sidan, oavsett om det handlar om att dirigera till ett produktköp, läsning av en ny e-guide eller anmälan ett seminarium. Beroende på var besökaren befinner sig i den så kallade säljtratten kan riktningen variera. Det är här den så kallade CTA:n, call to action, kommer in i bilden.

Här finns en balans i vad besökaren uppmanas göra och på vilket sätt. Att uppmana en förstagångsbesökare att ”köp min vara nu!” kan vara ett för stort steg för en första interaktion.

Då kan en första CTA vara att registrera sig för en ”10 tips för en bra landningssida”-ebok. I nästa interaktion med besökaren kan det exempelvis vara läge för ”testa demo”.

En CTA kan både vara en enkel läs mer-knapp eller ett registreringsformulär.

Forskning har visat att för varje fält användaren förväntas fylla i minskar sannolikheten för konvertering. Men samtidigt visar samma forskning att även om antalet registreringar minskar ökar i stället själva kvalitetsgraden på konverteringen. Beroende på målsättning kan en förenklad modell beskrivas som osäker kvantitet kontra få kvalitativa.

Fundera därför på vilken information som är nödvändig för den aktuella konverteringen.

Konverteringssiffror från olika typer av landningssidor visar även på vikten av hur uppmaningen skrivs. Till exempel, en uppmaning som ”visa vara” presterar sämre än ”ta mig till mina nya jeans”.

Tänk på:

Tydlig uppmaning: Köp, läs, registrera, anmäl, hämta, få

Inkludera gärna tid: Nu, i dag, direkt.

Definiera värde: Gratis demo, 20% rabatt, 2 för 1

Var personlig: Hämta ”din” e-bok. Lär dig spanska.

Var rimlig i dina krav: Be hellre om endast epost än en fullständig profil

 

Vad är viktigast på landningssidan?

Inom grafisk design pratar man gärna om ”visuell hierarki”. Förenklat innebär begreppet att, lägga störst vikt vid det som är viktigt. Alla besökare ska instinktivt kunna följa vad som är prioriterad information eller ej.

Tänk på:

Typsnitt
Viktigast ofta störst, fetast och kanske till och med understruket.

Bilder, knappar och grafik
Synliggör det som ska uppmärksammas.

Placering: Mitten, hörn
Tydlig placering. Lämna ”negativt utrymme” för att synliggöra element.

Kontrast: Färger. Ljus/mörk
Distinktera relevanta element med kontrasterande färger för att markera vikt. Till exempel orange CTA-knapp på negativt utrymme.

 

Z-formatet

I de flesta kulturer finns ett så kallat uppifrån och ner ,vänster till höger-beteende i hur vi läser och avkodar en bild eller text. Skillnaden mellan en webbsida kontra en klassisk artikel eller text är att läsarna i stället skannar en sida. Och ofta gör de i vad som i webbkontext kallas ”Z-formatet”. Formatet innebär att besökarna först kodar av information i övre vänstra hörnet för att sedan panorera till höger och sedan diagonalt ner till vänster för att sedan läsa av det nedre högra hörnet.

För att maximera konvertering bör önskade CTA:er prioriteras och disponeras efter besökarnas beteende.

Ofta brukar layouten disponeras utifrån:

Övre vänster hörn: Logotyp.

Övre höger hörn: CTA (call to action)

I diagonalen: Någon typ av bild/information för att behålla intresset men ändå inte distrahera så att besökaren fortsätta skanningen.

Nedre vänster hörnet: USP:ar/Viktig information.

Nedre högra hörnet: CTA.

Självklart är det upp till var och en att definiera som vad är av vikt och disponera z:at därefter. Men Z-formatet är alltid en bra,och väl beprövad variant i samband med konverteringsvänliga landningssidor.

 

Funktion till varje pris. Men det måste se bra ut.

Det finns alltid en risk att för mycket fokus läggs på att sidan ska se fin ut, när det viktiga i en effektiv landningssida snarare ligger i funktionen. Båda delarna måste fungera, och när det gäller visuella element så bör de följa företagets grafiska profil.

 

Något många missar: anpassa för mobilen

I dag kommer majoriteten av all Internettrafik från en mobiltelefon eller surfplatta. Ändå visar statistik att endast hälften att företagens landningssidor är mobiloptimerade. Genom en så kallad responsiv layout som är mobilanpassad är besökaren mer benägen att engagera sig i innehållet och till slut konvertera.

 

Minska laddningstiden. Du har åtta sekunder på dig

Tiden då internetanvändare accepterade hemsidor med minutladdningstider är långt borta. I stället menar forskningen att varje besökare i dag bestämmer sig för stanna eller lämna en sida på max åtta sekunder. Dessutom minskar antalet potentiella leads med upp till sju procent för varje extrasekund.

Överväg därför om exempelvis videon är väsentlig för landningssidan. Går det att använda en bild i stället? Ju snabbare kunden anländer, desto högre konverteringsgrad.

 

Behåll besökaren, begränsa vägarna ut!

När besökarna väl har kommit till landningssidan gäller det att få dem att stanna kvar och leda dem rätt. Det är ofta i det här steget som utmaningar kan uppstå. Problemet för det flesta företagen är inte brist på informationen utan snarare överflöd. En landningssida ska optimalt sett ha så få uppmaningar och fokuspunkter som möjligt. Genom att begränsa antalet utlänkar, eliminera navigeringsfältet och fokusera all uppmärksamhet på din CTA kommer konverteringsgraden öka.

Svårt att konvertera? Testa något annat.

 

A/B-test

A/B-test innebär att testa flera olika annonser och landningssidor, exempelvis med varierande bilder och copy, för att se vilket innehåll som fungerar bäst. Även om det finns en bred konsensus på vad som generar mest konverteringar spelar alltid den mänskliga variabeln in, därför gäller det att testa, göra om och testa igen.

 

Här hittar du vår call-to-action, testa den gärna!

Kom igång med er kommunikation

Ring 010 209 40 10, maila magnus.sjoback@greatness.se eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Ta kontakt

Boka en tid för ett introducerande möte i vår bokningskalender eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Generella frågor

Fredrik Lagerström
070 649 68 55
fredrik.lagerstrom@greatness.se

Nya uppdrag

Magnus Sjöbäck
070 445 15 99
magnus.sjoback@greatness.se

Presskontakt

Edwin Eriksson
073 975 79 19
edwin.eriksson@greatness.se

Relaterade inlägg