Thomas Sörensson, vd för Enviro Systems.

30 december 2019

Uppdatering rörande etableringsavtal i USA och Danmark samt marknadsutveckling

Scandinavian Enviro Systems (Enviro) har under den andra halvan av 2019 fortsatt förhandlingarna med danska WindSpace A/S och amerikanska Treadcraft Limited avseende etableringar av lokala anläggningar för återvinning av fordonsdäck baserat på Enviro Systems teknologi. De tidigare förda förhandlingarna med...

Enviro

20 november 2019

Nytt projekt med RISE för att konvertera Enviros olja till basoljeprodukter

Det statliga forskningsinstitutet RISE och det svenska oljebolaget Nynas AB inleder ett gemensamt forskningsprojekt som syftar till att utveckla en process för förädling av den olja som kan återvinnas ur uttjänta däck med hjälp av Enviro Systems återvinningsmetod. Genom förädling...

IARC

Enviros vd Thomas Sörensson föreläser på International Automobile Recycling Congress 11–13 mars 2020

Enviros CFO Urban Folcker och VD Thomas Sörensson. Thomas Sörensson kommer presentera de många möjligheterna som Enviros teknologi ger bilindustrin på den internationella kongressen International Automobile Recycling Congress (IARC) i Geneve 11–13 mars 2020. – Vi har bevisat att det...

ISIA

Enviro samarbetar med Energimyndigheten för att ta gröna och hållbara innovationer till indiska marknaden

Nu deltar Enviro i India Sweden Innovations Accelerator (ISIA) som ett steg i en långsiktig satsning på den indiska marknaden. ISIA är ett samarbete mellan Energimyndigheten, Business Sweden och Confederation of Indian Industries och vänder sig till utvalda svenska företag med nya teknologier och lösningar...

Trelleborg Lanka

Trelleborg Lanka lägger serieorder på EnviroCB – årsvärde ca 180 000 EUR

Thomas Sörensson, vd för Enviro som har tagit emot tre inledande ordrar på EnviroCB från Trelleborg Lanka. Efter godkända produktionstester har Trelleborg Lanka (Pvt) Limited idag lagt tre inledande ordrar för serieleverans av Enviros återvunna kimrök (EnviroCB) för produktion av...

Kolfiber

Kommersialisering av återvunnen kolfiber målsättning med nytt forskningsprojekt

Enviros pyrolysteknik kan nu framgångsrikt utvinna kolfiber ur kompositmaterial och materialet verkar kunna användas kommersiellt inom fordonsbranschen. Det visar testresultaten från ett forskningsprojekt som drivs av RISE i samarbete med Enviro. – Testerna visar att den återvunna kolfibern kan användas i exempelvis Sheet...

Livscykelanalys

Enviros rCB sänker CO2-utsläpp med över 79 procent, bättre än tidigare uppskattningar

Diagrammet visar en jämförelse mellan jungfrulig CB och Enviros rCB avseende CO2-utsläpp. Thinkstep och Ecoinvent 3.5 är två olika globala databaser för LCA-data kopplat till specifika handelsvaror som båda, i detta fall, är jungfrulig CB för gummiapplikationer.  Livscykelanalys av återvunnen...

Hyresavtal påskrivet för anläggningssite i Danmark – ett steg närmare etablering för Enviro och Windspace A/S

Bolaget Elysium Nordic ApS som är tänkt att bli ett Joint Venture mellan Enviro och Windspace A/S, har signerat ett leasingavtal med Associated Danish Ports (ADP) per 5 februari, 2019 för en site i Nyborgs hamn. Giltighetstiden för avtalet är 20...

Chile beslutar om krav för producentansvar – kommer öka behovet av teknologier för materialåtervinning

Chile kommer inom en månad ta beslut om att implementera miljöministeriets förslag på system för att hantera landets producentansvarslag som infördes 2016. Att producentansvarslagen nu ska träda i kraft kan innebära ett ökat intresse för etablering av Enviros teknologi i...

Enviro får uppföljningsorder på 0,1 MSEK från internationell däcktillverkare

Enviro har fått en uppföljningsorder på EnviroCB från en internationell däcktillverkare. Ordern är företagets enskilt största hittills och ordervärdet uppgår till drygt 100 000 SEK. Intäkterna förväntas inkomma Q2 2018. – Jämfört med den första leveransen är ordervolymen nu betydligt större....