Ännu ett svenskutvecklat arbetspsykologiskt test godkänt av DNV-GL

Ännu ett svenskutvecklat arbetspsykologiskt test godkänt av DNV-GL

Certifierade JobMatch Talent får sällskap av Psykologisk Metod som nu har certifierats av DNV-GL.

Nu finns två svenskutvecklade arbetspsykologiska tester som är granskade och godkända av det internationella certifieringsorganet Det Norska Veritas Certification . DNV-GL tog förra året över all certifiering av personlighetstester i Sverige från Stiftelsen för tillämpad psykologi, STP. Sedan dess har JobMatch Talent och Psykologisk Metods UPP personlighet och UPP problemlösning klarat granskningen och fått sina certifikat.

–  Certifieringen visar för köpare vilka tester som är tillförlitliga och faktiskt fungerar som leverantören säger. Det vore positivt både för köpare och för branschen som helhet om fler aktörer genomgår certifieringsprocessen, säger Lennart Sjöberg, professor i psykologi och grundare av Psykologisk Metod AB.

JobMatch Sweden och Psykologisk Metod är de enda svenska testleverantörerna som blivit certifierade av DNV-GL för användning i Sverige enligt den nya europeiska standarden. Dessutom är båda testen utvecklade i Sverige. Lennart Sjöberg är grundare av Psykologisk metod och en av Sveriges mest citerade forskare inom psykologi. Han ser skiftet av granskningsansvar från STP till DNV-GL som enbart positivt.

– Det är stor kvalitetsskillnad på den nya certifieringsprocessen jämfört med STP:s granskning. I DNV-GL:s process granskas testerna av såväl oberoende akademiker med specialkunskaper om psykologiska tester som av praktiserande psykologer. De är experter på certifieringar och har kvalificerade granskare som gör ett grundligt arbete för att säkerställa att ett test håller vad leverantören lovar, säger Lennart Sjöberg.

Att det hittills endast är två test i Sverige som genomgått granskningen och blivit certifierade kan enligt Lennart Sjöberg bero på att det är en tids- och resurskrävande process. Dessutom skulle alla aktörer kanske inte klara kvalitetskraven.

– Att säkerställa ett tests kvalitet och validitet innebär ett omfattande arbete. Men det är en investering som jag tror kommer betala sig i längden. Som testleverantör blir det ett tydligt och effektivt sätt att bevisa för befintliga och potentiella kunder att produkten är vetenskapligt och kvalitativt validerad – att testresultaten går att lita på helt enkelt.

Testanvändningen ökar

Hos DNV-GL ser man en stadigt ökande användning av arbetspsykologiska tester, grova uppskattningar visar att det bara i Norge genomförs 100 000 tester i samband med rekryteringsprocesser varje år.

– Samtidigt som allt fler använder personlighetstester märker vi också att många tester brister i kvalitet. Syftet med vårt certifieringssystem är att vi som en objektiv part kan verifiera att ett testverktyg uppfyller de ställda kraven. En certifiering av DNV-GL visar att ett test uppfyller kraven i en internationellt erkänd standard, sa Andreas Kolstø, ansvarig för personcertifiering och certifiering inom HR-området hos DNV-GL i Sverige och Norge, i en tidigare artikel från JobMatch Sweden .

JobMatch Sweden fick sitt arbetspsykologiska test JobMatch Talent certifierat av DNV-GL under hösten 2015, och företagets vd Klaus Olsen ser positivt på att fler nu följer i samma fotspår.

– Lennart Sjöberg är högt respekterad inom den svenska psykologin och jag är glad över att han delar vår syn på granskning och certifiering av svenska psykologiska tester. Ju fler aktörer som genomgår certifieringsprocessen desto enklare blir det för kunderna att se vilka test som är tillförlitliga och möter deras behov, säger Klaus Olsen, vd för JobMatch Sweden.

  • 2013: European Federation of Psychologists’ Associations tar fram nya riktlinjer för vilka krav psyko logiska tester bör uppfylla.
  • 2015, mars: DNV-GL inleder sin granskning av Jobmatch Talent.
  • 2015, april: Stiftelsen för Tillämpad Psykologi lämnar över granskningen av psykologiska tester till  det världsledande certifieringsorganet Det Norske Veritas.
  • 2015, september: JobMatch Talent blir som första svenska psykologiska test certifierat och kvali tetsgranskat av DNV-GL enligt EFPA:s nya riktlinjer.
  • 2016, Juli: Psykologisk Metods UPP personlighet och UPP problemlösning certifieras och  kvalitetsgranskas av DNV-GL enligt EFPA:s nya riktlinjer.

JobMatch Talent nyhetsrum

Ta kontakt

Boka en tid för ett introducerande möte i vår bokningskalender eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Generella frågor

Fredrik Lagerström
070 649 68 55
fredrik.lagerstrom@greatness.se

Nya uppdrag

Magnus Sjöbäck
070 445 15 99
magnus.sjoback@greatness.se

Presskontakt

Edwin Eriksson
073 975 79 19
edwin.eriksson@greatness.se

Relaterade kundnyheter