Forskningsstudie: Vinnarskallen försvinner för äldre chefer - Greatness | PR-byrå i Göteborg och Stockholm

Forskningsstudie: Vinnarskallen försvinner för äldre chefer

Studie med 6789 personer visar på skillnader mellan yngre och äldre chefer

En forskningsstudie gjord av forskare från Göteborgs universitet visar hur äldre och yngre chefer skiljer sig åt. Undersökningsmaterialet utgörs av 6789 chefssvar på det arbetspsykologiska testet Jobmatch Talent och materialets storlek gör studien helt unik. Rapporten visar bland annat att vinnarinstinkten och viljestyrkan minskar med åren, men att energi och uthållighet ligger kvar på samma nivå.

– De yngre cheferna är mer karriärsmedvetna och ambitiösa. Med åldern ändras fokus från den egna karriären till att vara en lagspelare och utveckla medarbetarna. Det gör i sin tur att en mer tolerant inställning odlas fram vilket kan vara en orsak till att vinnarskallen minskar, säger Trevor Archer, professor i psykologi på Göteborgs universitet som står bakom studien.

Studien publicerades i maj 2015 och använder svar från chefer mellan 30-60 år på det arbetspsykologiskatestet Jobmatch Talent för att jämföra likheter och skillnader. Testresultatet belyser 30 olika chefsegenskaper där tre chefsegenskaper ökar med åldern, sju egenskaper minskade och hela tjugo egenskaper visade sig vara åldersoberoende.

­– Av de 20 egenskaper som är oberoende av ålder ser vi bland annat att äldre chefer är lika riskvilliga och har lika mycket initiativförmåga som yngre chefer. De stora skillnaderna ligger framför allt i hur yngre och äldre chefer arbetar och var de läggar sitt fokus. De åldersberoende egenskaperna kan delas upp i tre olika sektioner – arbetsfokus, drivkraft och samarbete.

En tydlig skillnad ligger i att yngre chefer ser sig själva som centrum för att nå framgång medan äldre chefer ser sina medarbetare som det viktigaste för att nå önskade resultat. Äldre chefer arbetar därför i större utsträckning tillsammans med arbetslaget.

– Äldre ledare är mer benägna att låta andra ta plats medan yngre chefer fokuserar mer på att nå sina egna mål och visa framfötterna.

Huruvida en yngre eller äldre chef är att föredra beror bland annat på typen av företag och vilken fas det befinner sig i.

– Samtidigt som vinnarinstinkten och ambition tenderar att vara större hos yngre chefer så har äldre chefer större förmåga att ta ett helhetsperspektiv medan yngre är betydligt mer för detaljstyrning. Det går alltså inte att säga huruvida en äldre eller yngre chef alltid är det bästa för ett företag, säger Trevor Archer, professor i psykologi från Göteborgs universitet och författare av studien.

Studien finns att läsa i sin helhet i Jobmatch Talents pressrum
http://news.cision.com/se/jobmatch-talent

För ytterligare information
Klaus Olsen, vd Jobmatch Sweden, 070-190 20 40, Klaus.Olsen@jobmatchtalent.com
Magnus Sjöbäck, pressansvarig Jobmatch Sweden, 070-445 15 99, magnus.sjoback@sjobackpr.se
Trevor Archer, professor Göteborgs universitet, 073 823 94 23, trevor.archer@psy.gu.se

Ta kontakt

Boka en tid för ett introducerande möte i vår bokningskalender eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Generella frågor

Fredrik Lagerström
070 649 68 55
fredrik.lagerstrom@greatness.se

Nya uppdrag

Magnus Sjöbäck
070 445 15 99
magnus.sjoback@greatness.se

Presskontakt

Edwin Eriksson
073 975 79 19
edwin.eriksson@greatness.se

Relaterade kundnyheter