JobMatch använder LinkedIn och Facebook i unik arbetspsykologisk studie - Greatness | PR-byrå i Göteborg och Stockholm

JobMatch använder LinkedIn och Facebook i unik arbetspsykologisk studie

Företaget JobMatch Sweden, som erbjuder arbetspsykologiska tester, genomför nu en omfattande vetenskaplig studie där man jämför fem olika psykologiska testinstrument med JobMatch Talent-testet. Studien genomförs i samarbete med forskare från Göteborgs universitet och datainsamlingen sker genom Facebook och karriärsnätverket LinkedIn.
– Vi har blivit förbluffade. Sociala medier har visat sig vara en fantastisk möjlighet för datainsamling, säger Klaus Olsen, vd för JobMatch Sweden AB.

JobMatch Sweden, med huvudkontor i Göteborg, erbjuder arbetspsykologiska tester för rekrytering och grupputveckling. I samarbete med forskare från Göteborgs universitet genomför man nu en jämförande studie mellan fem olika psykologiska testinstrument. För att få ett representativt urval och nå ut till ett stort antal personer har man använt sig av LinkedIn och Facebook.

– Vi vill vetenskapligt dokumentera hur träffsäkert JobMatch-verktyget är och genom den här studien vill vi också visa hur vårt testinstrument JobMatch Talent förhåller sig till andra välkända tester. Studien är också en del i vårt arbete med att hela tiden utveckla och förbättra JobMatch Talent-testet. Utmaningen med studien har varit att nå ut till tillräckligt många personer som inte har någon koppling till varandra och få ett representativt urval. Genom att använda sociala medier har vi fått ett otroligt genomslag med över 350 deltagare, säger Klaus Olsen.

I studien jämförs JobMatch med Kruglanski Regulatory Mode, PANAS, LCQ, CMOS Organizational commitment och Garcia Kjell & Sikström 10 words personality test. Syftet med studien är att mäta tillförlitligheten hos JobMatch Talent genom att studera känslor, attityder och interaktion mellan individer och deras omgivning.

– Att använda sociala medier är ovanligt i forskningssammanhang. Det är första gången jag är med om att använda LinkedIn och Facebook för datainsamling i en studie, säger Trevor Archer, professor i biologisk psykologi på Göteborgs universitet.

2013 presenterade forskare en jämförande studie mellan JobMatch arbetspsykologiska test och NEO PI:R som är ett av världens mest väldokumenterade personlighetstester.

– Vi såg då att JobMatch Talents test är tillförlitligt och lika omfattande som NEO PI:R. JobMatch är ett mycket värdefullt instrument för rekrytering och grupputveckling, säger Trevor Archer. Läs om resultatet av studien i en vetenskaplig artikel som publicerades i PLOS ONE.

Ta kontakt

Boka en tid för ett introducerande möte i vår bokningskalender eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Generella frågor

Fredrik Lagerström
070 649 68 55
fredrik.lagerstrom@greatness.se

Nya uppdrag

Magnus Sjöbäck
070 445 15 99
magnus.sjoback@greatness.se

Presskontakt

Edwin Eriksson
073 975 79 19
edwin.eriksson@greatness.se

Relaterade kundnyheter