LärOlikas kurs gör dig mer nyfiken! | Greatness PR

LärOlikas kurs gör dig mer nyfiken!

LärOlikas kurs, som går ut på att träffa och samtala med nya människor, gör dig både mer nyfiken och till en bättre lyssnare. Det säger en överväldigande del av tidigare kursdeltagare i en enkät.

– Fler nyfikna och lyssnande människor behövs i samhället! säger Karin Bruce, initiativtagare och verksamhetsledare på LärOlika.

Utbildningsprogrammet LärOlika skapar meningsfulla och lärorika möten mellan människor som verkar och påverkar i olika delar av samhället, och som annars aldrig skulle ha träffats.
Dessa möten har nu visat sig ge viktiga effekter – tre av fyra deltagare har blivit mer nyfikna på nya personer, och nästan lika många lyssnar mer på andra människor som en följd av LärOlika.*

Genom resultaten har verksamhetsledaren och initiativtagaren Karin Bruce fått svart på vitt att kurserna verkligen har en effekt som kan påverka samhället i stort.

– Redan tidigt såg vi att nästan alla deltagare fick ett bredare kontaktnät genom LärOlika. Det här resultatet visar också att programmet har påverkat på ett djupare sätt, och att det finns ännu större möjligheter till ringar på vattnet, säger hon.

Vad tror du gör att människor upplever att de blir mer nyfikna och lyssnar bättre efter en LärOlika-kurs?

– Att få tid och sammanhang som tillåter dig att lyssna uppmärksamt på en ny person, och uppleva hur mycket det kan ge dig, tror jag inspirerar till att fortsätta ”testa” att lyssna uppmärksamt i andra situationer. Dessutom lär vi ut några enkla metoder som kan användas både privat och professionellt.

Har ni några nyheter när det gäller upplägget i höstens kurser?

– Ramarna för programmet ändras inte så mycket från en gång till en annan, däremot blir det väldigt olika möten i och med att deltagarna är helt nya för varje program. Upplägget är som en förpackning och deltagarna fyller det med innehåll.

Hur får det här dig att se på LärOlikas framtid?

– Det är uppenbart att LärOlika fyller ett behov. De möten som vi möjliggör skapar nätverk, kunskaper och nyfikenhetsträning som inte kommer till på annat sätt. Det behöver vi fortsätta med! Hittills är LärOlika ett projekt med Fryshuset och Tällberg Foundation som ägare, men från och med nästa år kör vi i egen förening.

* Resultat av en enkät till tidigare LärOlika-deltagare som besvarats av 190 personer. 73% av de svarande säger att LärOlikas kurs gjort dem mer nyfikna på nya personer, 72% uppger att de efter kursen lyssnar mer på andra människor.

LärOlikas nyhetsrum

Ta kontakt

Boka en tid för ett introducerande möte i vår bokningskalender eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Generella frågor

Fredrik Lagerström
070 649 68 55
fredrik.lagerstrom@greatness.se

Nya uppdrag

Magnus Sjöbäck
070 445 15 99
magnus.sjoback@greatness.se

Presskontakt

Edwin Eriksson
073 975 79 19
edwin.eriksson@greatness.se

Relaterade kundnyheter