Ny studie: Så är det perfekta polisbefälet | Greatness PR

Ny studie: Så är det perfekta polisbefälet

Polismyndigheten använder Jobmatch talent i en ny studie för att utvärdera ledarskapet inom Polisen

I en ny studie använder Polismyndigheten Jobmatch talent för att identifiera de egenskaper hos polischefer som är viktigast i en lärande organisation. Syftet är att utvärdera det befintliga ledarskapet och ställa det i förhållande till en framtagen idealprofil. Resultaten av studien beräknas redovisas i slutet av 2015.

– Ett av målen är att ta fram en komplett profil för vilka egenskaper en polischef bör besitta för att kunna utföra ett effektivt, proaktivt och positivt ledarskap. Den framtagna profilen skulle sedan även kunna användas för att utvärdera och utveckla svenska polischefer, säger dr. Ann-Christine Andersson Arntén, utredare vid Polismyndigheten.

Ann-Christines uppdrag vid Polismyndigheten går ut på att utvärdera Polisens organisation och ledarskap. Hon kom i kontakt med Jobmatch talent via professor Trevor Archer vid Göteborgs universitet.

– Mina tidigare utvärderingar har handlat om att etablera de faktorer av ledarskapet som inspirerar till delaktighet och som skapar ett lärande arbetsklimat. Nu ligger fokus på att urskilja och mäta specifika egenskaper.

Hur ledarskapet hänger ihop med organisationens resultat har Polisen redan en tydlig bild av, nu är alltså nästa steg att identifiera hur ett positivt och framgångsrikt ledarskap ser ut och sedan utvärdera organisationen utifrån detta perspektiv.

– Det finns flera exempel på hur ledarskapet inom polisen har förändrats. En ledare måste idag kunna skapa motivation och proaktiv initiativkraft hos sina medarbetare – att peka med hela handen fungerar inte. Det är dessutom viktigt att inse att medarbetarna inte enbart är en resurs som utför ett arbete, utan även en ambassadör för organisationen.

I två tidigare studier har Ann-Christine Andersson Arntén identifierat en tydlig koppling mellan en effektiv polisorganisation och ett framgångsrikt ledarskap. Med hjälp av Jobmatch talent går det att mäta de egenskaper och kvaliteter som utmärker ett framgångsrikt ledarskap.

– De brister på resultat och effektivitet som finns inom den svenska Polisen delas med många andra polisorganisationer i västvärlden. Studiens resultat kan sedan användas för utveckling av chefer inom Polisen både i Sverige och i andra länder, säger dr. Ann-Christine Andersson Arntén, utredare vid Polismyndigheten.

Jobmatch talent pressrum

Ta kontakt

Boka en tid för ett introducerande möte i vår bokningskalender eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Generella frågor

Fredrik Lagerström
070 649 68 55
fredrik.lagerstrom@greatness.se

Nya uppdrag

Magnus Sjöbäck
070 445 15 99
magnus.sjoback@greatness.se

Presskontakt

Edwin Eriksson
073 975 79 19
edwin.eriksson@greatness.se

Relaterade kundnyheter