”Så ska Sveriges seniorer lösa bostadskrisen” | Greatness PR

”Så ska Sveriges seniorer lösa bostadskrisen”

Summerat från Seniorvärldskonferensen 2016:

Tillgången på värdiga alternativ är det som hindrar Sveriges äldre från att flytta, inte bristen på ekonomiska medel eller statliga hinder. Detta var en av många slutsatser under Seniorvärldskonferensen 2016 som gick av stapeln i Göteborg 20 april där bland andra riksdagsledamot Barbro Westerholm, kommunalråd Daniel Bernmar och Ola Serneke, vd på Serneke, medverkade.

– Det finns en stor acceptans kring analysen att seniorerna är nyckeln till hela bostadskrisen. Det är en villfarelse att alla seniorer är fattiga, många är köpstarka där drygt 70 procent av alla över 60 år äger sin egen bostad. Vi behöver börja se Sveriges äldre som tillgångar och nyckeln till landets bostadskris, säger ekon. dr Petter Ahlström, grundare av Seniorvärldskonferensen.

Den 20 april samlades framstående aktörer inom offentlig sektor, näringsliv, arkitektur och pensionärsföreningar på Seniorvärldskonferensen för att debattera boendealternativ för landets äldre med syftet att lösa bostadskrisen för seniorer. Det som framkom var att följande åtgärder krävs:

  • Se Sveriges äldre som tillgångar
  • Börja samarbeta – offentlig sektor, näringsliv och äldre
  • Mer enhetliga definitioner på de olika boende- och bostadslösningar som finns behöver tas fram
  • Börja bygga nu, åren går och bostadsbehovet bara ökar

– Konferensen visade att det som hindrar våra äldre från att flytta oftast inte är bristen på ekonomiska medel eller ens statliga hinder – det är tillgången på alternativ. Fler boenden behövs, över 300 000 nya bostäder de närmaste tio åren. Våra äldre är köpstarka och det är fel att tro att endast billiga boendealternativ behövs. Ge våra seniorer valmöjligheter och de kommer att flytta, vilket också kommer att lösa upp flyttkedjorna i samhället, säger Petter Ahlström.

Boendelösningar erbjudna av både staten och näringslivet är lösningen på bostadskrisen. För att underlätta byggprocessen behövs även en mer enhetlig definition kring de olika begreppen på boenden.

– Äldreboenden, trygghetsboenden, seniorbostäder, kooperativa boenden… Mängden olika namn på likartade bostadslösningar skapar förvirring och en mindre effektiv bostadsmarknad. Under konferensen efterfrågades mer samlade och lättförstådda definitioner och jag fick uppdraget av deltagarna att försöka reda ut dessa begrepp.

Konferensen är den andra i ordningen och var även i år en stor succé. Där förra året lade grunden och lyfte upp vikten av att bygga för våra seniorer på den allmänna arenan så gick årets konferens ett steg längre med konkreta åtgärder och lösningar. Bland talarna fanns namn som riksdagsledamot Barbro Westerholm, äldrekommunalråd Daniel Bernmar, biträdande kommunalråd Ann Catrine Fogelgren, Per-Henrik Hartmann vd Familjebostäder Göteborg och Ola Serneke, vd på Serneke.

– Seniorvärldskonferensen är ganska unik i den bemärkelsen, att vi samlar stora aktörer i en kombination som inte ofta syns tillsammans. Här är en arena för näringsliv, beslutsfattare och inte minst gruppen som berörs mest – seniorer. Mötesplatser som denna är otroligt viktiga, det är här förändring startar, säger Petter Ahlström.

Seniorvärldskonferensens nyhetsrum

 

Ta kontakt

Boka en tid för ett introducerande möte i vår bokningskalender eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Generella frågor

Fredrik Lagerström
070 649 68 55
fredrik.lagerstrom@greatness.se

Nya uppdrag

Magnus Sjöbäck
070 445 15 99
magnus.sjoback@greatness.se

Presskontakt

Edwin Eriksson
073 975 79 19
edwin.eriksson@greatness.se

Relaterade kundnyheter