Ulf Sandström SMF: "Vi stärker våra ledare och företag med Jobmatch Talent" - Greatness | PR-byrå i Göteborg och Stockholm

Ulf Sandström SMF: ”Vi stärker våra ledare och företag med Jobmatch Talent”

Skogsentreprenörerna har under ett par år använt Jobmatch Talent för att analysera vilka egenskaper som företagsledare och skogsmaskinförare bör ha. Nu använder SMF, vars uppdrag är att utveckla sina medlemsföretag inom skogsbranschen till mer långsiktigt lönsamma företag, testverktyget för att utveckla både ledare och företagskulturer inom den svenska skogsnäringen.

– Det är unikt att satsa på ledarskaps- och företagsutveckling på detta sätt för skogsbranschens småföretagare. Med Jobmatch Talent kan de göra företagen mer trivsamma, effektiva och lönsamma, säger Klaus Olsen, vd på Jobmatch Talent.

Jobmatch Talent hjälper företag att lära känna sina medarbetare med hjälp av arbetspsykologiska tester. SMF Skogsentreprenörerna använder Jobmatch Talents testverktyg, efter att de beviljats EU-bidrag för att utveckla småföretagen inom skogsbranschen, som en del av en skräddarsydd utbildning som heter Framtidens ledarskap.

– Tidigare genomförde vi med Jobmatch Talent en nytänkande analys kring vilka egenskaper som gör en bra skogsmaskinförare och företagsledare. Sedan lät vi ledare och entreprenörer göra samma test och fick svart på vitt hur bra testet fungerar. Vi såg även möjligheten att svetsa samman hela arbetsgrupper, säger Klaus Olsen, vd på Jobmatch Talent.

Testresultaten synliggör på ett lättförståeligt sätt vilka framträdande och mindre framträdande egenskaper som respektive person har. Det är ett värdefullt underlag för att en chef ska förstå sina medarbetare och vice versa.

– När företagen testar alla sina medarbetare så börjar alla förstå varandra och de drivkrafter som gör att olika personer agerar som de gör. Alla medarbetare på våra 900 medlemsföretag kan använda Jobmatch Talent. Drygt 200 av dem har hittills valt att arbeta med testet, säger Ulf Sandström, vd för SMF Skogsentreprenörerna.

Avgörande effektivitet för SMF

Skogsbranschens småföretagare och entreprenörer arbetar i en mycket prispressad och konkurrentutsatt bransch. Då blir faktorer som företagskultur, gruppens samstämmighet och effektivitet otroligt avgörande.

– Förståelse för varandras personlighetsskillnader kan vara avgörande för hur bra ett arbetslag fungerar och hur bra man trivs på en arbetsplats. När medarbetarna och chefen tillsammans analyserar och diskuterar resultaten från Jobmatch Talent så ökar trivseln och förståelsen. Det påverkar absolut motivationen att göra ett bättre jobb, säger Ulf Sandström, vd på SMF Skogsentreprenörerna.

Ta kontakt

Boka en tid för ett introducerande möte i vår bokningskalender eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Generella frågor

Fredrik Lagerström
070 649 68 55
fredrik.lagerstrom@greatness.se

Nya uppdrag

Magnus Sjöbäck
070 445 15 99
magnus.sjoback@greatness.se

Presskontakt

Edwin Eriksson
073 975 79 19
edwin.eriksson@greatness.se

Relaterade kundnyheter