Var ska alla pensionärer hålla hus? - Greatness | PR-byrå i Göteborg och Stockholm

Var ska alla pensionärer hålla hus?

Nytt Göteborgsinitiativ tar sig an samhällets största utmaning

Många vill tro att det finns en plan för hur vi ska leva under livets seniora del, men sanningen är raka motsatsen. Andelen äldre i samhället ökar och snart är var fjärde svensk 65 år eller mer. Vi lever längre, mår bättre och de generationer som närmar sig pensionen har det ekonomiskt ganska bra ställt.
– Vart alla seniorer ska bo och hur kvalitativt deras liv ska vara är den största samhällsfrågan idag som ännu inte har en tydlig agenda. Nu sätter vi fokus på ämnet och bjuder in ledare och representanter från både regeringen, näringslivet, offentlig sektor och akademin för att få igång arbetet med att skapa långsiktiga lösningar, säger dr Petter Ahlström, initiativtagare till Seniorvärldskonferensen 2015.

Samhällets arkitekter, hantverkare och stöttepelare. Seniorer omskrivs på flera sätt och det borde rimligtvis finnas många alternativ att ge till dem som går in i den senare delen av livet avseende bibehållen valfrihet och möjlighet till livskvalitet.

– Det finns idag inga reella alternativ då en vuxen människa ska välja sitt seniorboende. Bristen på valfrihet är slående, utbudet är på gränsen till förnedrande. Så det brådskar att ta fram en helt ny samhällsstruktur för att lösa de enorma behov av livskvalitet som ligger framför oss när andelen äldre snart utgör en fjärdedel av vårt svenska samhälle.

Mötesplats

Seniorvärldskonferensen 2015 är en mötesplats för samhällets ledare och intressenter som fokuserar på hur alla seniorer ska bo och leva bra i framtiden. Medverkar som talare gör bland andra regeringens representant, äldreminister Åsa Regnér (s), Christina Rogestam, ordförande SPF, Håkan Sörman, vd SKL och Per Berggren, vd Hemsö.
Konferensens målsättning är att driva fram en förändring i samhällets sätt att strukturera levnadsfrågorna för seniorer. Temat är ”Det goda boendet och livet som äldre”.

– Att gå från att vara en vuxen oberoende person till att vara beroende av extern hjälp och en ny struktur för att klara livet är i sig omvälvande. Här vill vi driva fram en genomgående förändring och då måste samhällets alla aktörer bygga förutsättningar för det.

Till Seniorvärldskonferensen är personer i beslutsfattande ställning från näringslivet, offentliga sektorn och akademin inbjudna. Dessutom kommer seniororganisationer och privatpersoner att medverka, kort sagt alla som vill och behöver vara delaktiga i förändringsarbetet.

– Vi behöver besjälas av nya tankar och idéer, därför har vi byggt ett program med de tyngsta rösterna från samhällets aktörer, från regeringsnivå till vanliga pensionärer. Vi har också med oss inspirerande förebilder från både Sverige och andra länder som kanske kan ge oss nycklar till hur vi i samhället kan arbeta vidare tillsammans och lyckas skapa livskvalitet hela livet ut.
Problem och möjligheter är två sidor av samma mynt. Förutom det uppenbara behovet av nya strukturer som klarar en livsbejakande servicenivå behöver samhällets aktörer hitta hållbara och finansiellt försvarbara sätt att samarbeta på.

– Detta är ett gemensamt arbete vi har framför oss, att mejsla ut denna Äldrelivsbransch, eftersom en växande äldre befolkning behöver ha alternativ utifrån samma levnadsaspekter som alla andra i samhället har och inte begränsas av det omhändertagande som kommunerna erbjuder.

unikt initiativ med Seniorvärlden

Seniorvärldskonferensen är ett unikt initiativ, ingen annan konferens tar på samma sätt ett helhetsgrepp på denna utmaning i Sverige.

– För vår egen och våra äldres skull måste vi utveckla nytänkande och attraktiva boendemiljöer, privata såväl som offentliga. Vi måste ta ett helhetsgrepp och lägga fokus på respekt för livskvalitet så att vi kan möta behoven från den växande gruppen seniorer, säger initiativtagare dr Petter Ahlström.
Medverkande talare vid Seniorvärldskonferensen 2015 är bland andra:

Åsa Regnér, Äldreminister (s)
Christina Rogestam, ordförande SPF
Håkan Sörman, vd SKL
Bob, Westermann, president OneEighty International, USA
Per Berggren, vd Hemsö
Bo Edvardsson, professor, Karlstad universitet
Annika Hagström, moderator för konferensen.

Seniorvärldskonferensen 2015 hålls 21-22 april på Chalmers konferenscenter i Göteborg. Arrangörer är dr Petter Ahlström, CLA Sweden AB, tillsammans med Chalmers Tekniska högskola, Göteborgs Stad och Karlstad universitet. Företagen EY och NAI Svefa är konferensens huvudsponsorer.

Konferensen är öppen för anmälningar: www.seniorvarlden.com

För ytterligare information
Petter Ahlström, initiativtagare, 0730-40 43 46, petter.ahlstrom@seniorvarlden.com

Pressackrediteringar och presskontakt: 0704-45 15 99, magnus.sjoback@sjobackpr.se, magnus.sjoback@sjobackpr.se

Fler nyheter från Seniorvärldskonferensen på Cision pressrum

Ta kontakt

Boka en tid för ett introducerande möte i vår bokningskalender eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Generella frågor

Fredrik Lagerström
070 649 68 55
fredrik.lagerstrom@greatness.se

Nya uppdrag

Magnus Sjöbäck
070 445 15 99
magnus.sjoback@greatness.se

Presskontakt

Edwin Eriksson
073 975 79 19
edwin.eriksson@greatness.se

Relaterade kundnyheter