Tillit – en grundsten för framgång i en upp-och nedvänd värld - Greatness | PR-byrå i Göteborg och Stockholm

Tillit – en grundsten för framgång i en upp-och nedvänd värld

I förändring ökar behovet av trygghet och stabilitet. Men hur skapas den trygghet och stabilitet som behövs i organisationen för att undvika ohälsa och ineffektivitet? Börja med att säkra tilliten.

Vi befinner oss i en tid som inte liknar något tidigare. Det är inte mycket vi vet om hur tiden framåt ser ut, men en sak kan vi nog vara ganska säkra på; inget kommer att se ut som det gjorde innan corona fattade grepp om världen. Vi har påbörjat en förändringsresa där alla möts på nya sätt, jobbar hemifrån, förhåller oss till att vara permitterade etc.  Vi kommer att leva i en fortsatt förändring baserat på nya förutsättningar såväl globalt som lokalt.

Statistiken säger att ca 70 procent av alla förändringsprojekt misslyckas. En vanlig orsak till detta är att kommunikationen brister. Den som vill klara omställningar behöver arbeta med förändringskommunikation och skapa förutsättningarna för en lyckad sådan. Att engagera medarbetarna så att de driver förändringsarbetet är en nödvändig nyckel för att lyckas med mer eller mindre ständiga förändringar som ligger i tiden.

Framgångsrik förändringskommunikation och med det en lyckad förändringsresa kräver en bas som bygger på tillit.  Som ledare är det nödvändigt att visa tillit, att tro och lita på kollegor och medarbetare. Tillitsfulla medarbetare är de som är trygga i sig själva och känner förtroende för varandra, sin närmaste chef och för ledningen. Finns detta förtroende blir man mer öppen, vilket skapar en miljö som uppmuntrar kreativitet och nytänkande.

Forskning av professor Paul J. Zak, vid Claremont Graduate University i Kalifornien, visar att personer som upplever hög nivå av tillit är mindre stressade, mer engagerade och produktiva, friskare och mer nöjda med livet i allmänhet.

Så hur uppnås denna eftersträvansvärda tillit?  Här är fyra tips:

Tydliggör syftet med förändringen och koppla det till era värderingar – utan att förstå varför man ska göra något är det svårt att hitta motivation.

Tydliga och utmanande mål – de allra flesta mår bra av att veta vad som förväntas. Det ger en känsla av trygghet.

Arbeta med positiv feedback både uppåt och neråt i organisationen.

Ge mellanchefer stöd för att minska sin detaljstyrning och utveckla ett tillitsfullt ledarskap

 

Vi på Greatness PR brinner för att skapa framgång genom god förändrings- och kriskommunikation.

Behöver ni stöd i kris och förändringskommunikation eller bara vill bolla en fråga? Varmt välkommen att höra av er!

anette.palle@greatness.se eller magnus.sjoback@greatness.se

Ta kontakt

Boka en tid för ett introducerande möte i vår bokningskalender eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Generella frågor

Fredrik Lagerström

070 649 68 55
fredrik.lagerstrom@greatness.se

Nya uppdrag

Magnus Sjöbäck

070 445 15 99
magnus.sjoback@greatness.se

Presskontakt

Edwin Eriksson

073 975 79 19
edwin.eriksson@greatness.se

Fler nyheter