Tips för bra internkommunikation i kristider - Greatness | PR-byrå i Göteborg och Stockholm

Tips för bra internkommunikation i kristider

Den externa kommunikationen tenderar att prioriteras framför den interna och har ofta ”högre status”. Men i krissituationer är det verkligen läge att tänka på internkommunikationen, inte minst ur ett varumärkesperspektiv.

Kom ihåg att du har två öron och en mun!

Generellt får vi ofta höra att olika målgrupper upplever brist på information. Vad gäller Coronaviruset, eller Covid-19, gäller förmodligen motsatsen.  Alla är fullständigt överösta med information om dess effekter och spridning. Men. Mycket information är inte samma sak som rätt information. I kristider blir alla oroliga och sårbara. Både som medarbetare, kollega och medmänniska har vi ett ansvar att informera och kommunicera om krisläget. Men vi har också ett kanske ännu större ansvar. Att lyssna.

Lägg örat mot marken

I kris- och förändringstider behöver ledare ha en löpande, rak och öppen dialog med medarbetare och kollegor. Det gäller att lägga örat mot marken och höra efter vad det är de egentligen säger. Ibland kan frågor tyckas märkliga och självklara men det är ofta ett tecken på rädsla eller oro.  Men alla frågor förtjänar ett svar. Lyssna på dina medarbetare och kollegor.  Tänk på att det inte är inte farligt att säga att man inte vet. Snarare tvärtom, men lova att återkomma, och gör det. Öppna upp för att diskutera även de svårare frågorna och rädslorna. Var modig!

Säg det osagda och självklara

I kristider är det lätt att glömma vad man behöver prata om förutom viktig information, som i detta fall om smittspridning. Media talar hela tiden om varsel och permitteringar vilket skapar oro hos många. ”Hur står sig vårt företag i krisen?”  Den som är lyckligt lottad och inte berörs just nu kanske glömmer att tala om detta. Det kan vara lätt att tänka ”Ledningen har kontroll över situationen och det är lugnt…” Ovisshet skapar oro vilket leder till spekulationer som i sin tur stjäl enorma mängder tid.  Och tid och kraft är ofta en bristvara i kris. Så tänk igenom vad kollegorna kan vilja veta och vad som finns att berätta. Att något känns självklart för dig innebär inte att det är det för alla. Lyft på alla stenar, prata även om det hittills osagda och självklara.

Uppgradera internkommunikationen

Internkommunikationen är oerhört viktig i kristider men glöms ofta bort eller prioriteras ned på grund av att information till kunderna anses viktigare.  Och visst ska vi prioritera kunderna men våra medarbetare är en av de viktigaste kanalerna till våra kunder och till marknaden. Genom god internkommunikation i krissituationer skapar du tillit och ökar förtroendet både internt och externt vilket gör att ditt varumärke kan komma ur krisen ännu starkare.

Kom också ihåg att kommunicera allt positivt som händer. Om du tänker efter så finns det en hel del, trots allt. Detta skapar motivation för alla att kämpa vidare i en tuff situation.

 

Tre viktiga saker att ta med sig i internkommunikation i krislägen:

– Öppen och kontinuerlig dialog

– Lyssna noga och fråga vidare på djupet

– Säkerställ trygga och tillgängliga ledare

 

 Läs mer om Greatness erbjudande inom företagskommunikation.

Kom igång med er kommunikation

Ring 010 209 40 10, maila magnus.sjoback@greatness.se eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Ta kontakt

Boka en tid för ett introducerande möte i vår bokningskalender eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Generella frågor

Fredrik Lagerström
070 649 68 55
fredrik.lagerstrom@greatness.se

Nya uppdrag

Magnus Sjöbäck
070 445 15 99
magnus.sjoback@greatness.se

Presskontakt

Edwin Eriksson
073 975 79 19
edwin.eriksson@greatness.se

Relaterade inlägg