28 november 2019

Ny undersökning: Sveriges kommuner spenderar miljonbelopp på icke certifierade personlighetstester

Klaus Olsen, vd JobMatch Sweden.

I princip alla svenska kommuner använder personlighetstester när de rekryterar. Men närmare hälften av de 30 största kommunerna spenderar miljonbelopp på tester som inte är vetenskapligt certifierade för den svenska marknaden enligt branschstandard. Det visar en ny undersökning gjord av JobMatch Sweden.

Intresset för personlighetstester har ökat kraftigt det senaste decenniet. I dag används någon typ av personlighetstest inom stort sett samtliga större offentliga myndigheter och kommuner i samband med rekrytering.

Men nu visar en ny undersökning att nästan hälften av Sveriges största kommuner rekryterar med hjälp av personlighetstester som inte är certifierade för den svenska marknaden.

– Jag tror att alla kommunerna vill göra rätt för sig. Många vet nog bara inte att det finns certifierade personlighetstest för rekrytering. Personlighetstest är ett perfekt verktyg i rekryteringsprocessen, men då gäller det att de har granskats och certifierats, säger Klaus Olsen, vd för JobMatch Sweden.

I undersökningen tillfrågades totalt 32 av landets största kommuner där 30 valt att svara. Av de tillfrågade kommunerna svarade samtliga att personlighetstester används i samband med rekrytering där 15 av kommunerna använder icke certifierade personlighetstester eller rekryteringskonsulter där kommunen saknar information om vilka tester som använts. Totalt har icke certifierade och okända tester kostat de 15 kommunerna 15 miljoner skattekronor de senaste fem åren.

– Det är bra att kommunerna använder sig av personlighetstester som ett stöd i rekryteringsprocessen. Men det är viktigt att offentliga medel går till tjänster som bevisligen fungerar, certifieringen från DNV-GL intygar detta.

DNV-GL certifierar personlighetstester utifrån en europeisk standard där kriterierna utvecklats av EFPA, The European Federation of Psychologists Associations, i samarbete med EAWOP, The European Association for Work and Organizational Psychology. I dagsläget finns elva certifierade personlighetstester i Sverige där varje test genomgår en ny granskningsprocess var tredje år för att behålla certifieringen.

– Tidigare var det svårt för köpare av personlighetstest att veta vilka som faktiskt höll måttet i en rekryteringsprocess. Men med hjälp av DNV-GL kan kommunerna lägga skattemedel på tester som fungerar, säger Klaus Olsen, vd för JobMatch Sweden.

Läs hela undersökningen

Lista över samtliga certifierade personlighetstester

 

JobMatch Sweden hjälper företag att lära känna sina medarbetare med hjälp av det arbetspsykologiska testsystemet JobMatch Talent. Resultaten används för att rekrytera eller utveckla medarbetare. Testet lanserades år 2000, har tills idag gjorts av över 30 000 personer och är certifierat av DNV-GL enligt EFPA. JobMatch Talent ägs och marknadsförs av JobMatch Sweden AB, huvudkontoret ligger i Göteborg. www.jobmatchtalent.com/sv