”Sveriges seniorer är köpstarka, låt dem investera i sina bostäder”

”Sveriges seniorer är köpstarka, låt dem investera i sina bostäder”

Sverige saknar strategi för att möta den äldreboom som landet befinner sig i. Inom tio år kommer var fjärde svensk vara över 65 år och behovet av nya bostäder anpassade för behov, självständighet och valfrihet är mycket stort. Sannolikt behöver över 350 000 seniorbostäder byggas.

– Vem ansvarar för att möta denna enorma efterfrågan? Sveriges pensionärer tillhör några av världens friskaste och rikaste där många står beredda att investera i sin egen framtid, säger ekon. dr Petter Ahlström, grundare av Seniorvärldskonferensen.

Landet befinner sig i en äldreboom och våra beslutsfattare saknar en samlad strategi för att tillgodose ett redan nu skrikande behov av bostäder för äldre medborgare. Drygt 70 procent av alla över 60 år äger sin bostad eller fritidshus, många i områden där värdestegringen varit mycket hög.

– Både privatpersoner och bostadsutvecklare vill investera i bostäder och boendemiljöer för våra äldre, men det saknas en övergripande strategi för parterna att ens börja samverka kring, säger Petter Ahlström.

Enligt Boverket behöver Sverige de kommande tio åren bygga över 700 000 nya bostäder. Därutöver tillkommer behovet för alla nyanlända medborgare, behovet kan lätt överstiga en miljon nya bostäder.

– Läget är akut, men ännu är det inte för sent att åstadkomma en hållbar förändring. Nya bostadslösningar behövs, anpassade efter våra äldres behov, som erbjuder valfrihet, gemenskap och som bryter den isolering som är så förödande och vanligt förekommande. Men efterfrågan måste komma från de som det berör, seniorerna själva.

Med gemensamma ansträngningar kan näringsliv, politiker och seniorer skapa hållbara och goda bostäder, anpassade efter mänskliga behov och ekonomiska förutsättningar.

– Under Seniorvärldskonferensen förra året framkom att behovet är långt över 350 000 nya kvalitativa seniorbostäder de kommande tio åren, och för att klara av det måste alla börja arbeta nu.

– Politiker och marknadens aktörer måste rycka upp sig och inte längre vänta på andras beslut. Ta ledarskapet! Våra äldre är vuxna individer som själva vet hur de vill bo och leva sina liv. Ge dem valfriheten att investera i sina egna bostäder och liv som seniorer, säger ekon. dr Petter Ahlström, grundare av Seniorvärldskonferensen.

Petter Ahlström, grundare av Seniorvärldskonferensen
Petter Ahlström är ekon. dr och entreprenör, och har varit engagerad i seniorfrågor i över 15 år. Han har bland annat skrivit avhandlingen ”Strategier och styrsystem för seniorboendemarknaden” som belyser marknadsmöjligheter och samhällsutmaningar med den åldrande befolkningen.

Seniorvärldskonferensen genomförs på Chalmers konferenscenter i Göteborg den 20 april 2016. 

Seniorvärldskonferensen nyhetsrum

Ta kontakt

Boka en tid för ett introducerande möte i vår bokningskalender eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Generella frågor

Fredrik Lagerström
070 649 68 55
fredrik.lagerstrom@greatness.se

Nya uppdrag

Magnus Sjöbäck
070 445 15 99
magnus.sjoback@greatness.se

Presskontakt

Edwin Eriksson
073 975 79 19
edwin.eriksson@greatness.se

Relaterade kundnyheter