10 områden för att börja skapa en varumärkesstrategi eller varumärkesplattform för B2B-företag - Greatness | PR-byrå i Göteborg och Stockholm

10 områden för att börja skapa en varumärkesstrategi eller varumärkesplattform för B2B-företag

En varumärkesstrategi är det styrdokument som sammanfattar alla beståndsdelarna i ett varumärke, hur det ska användas både internt och i kommunikationen med marknaden och målsättningarna för varumärkesarbetet. Det är ett nödvändigt verktyg för att säkerställa att kommunikationen i alla lager är enhetlig och utformad på ett sätt som gör att varumärket stärks.

Att skapa en varumärkesstrategi kan göras på många olika sätt, här är några delar som de allra flesta har med.

Vision

Varumärkets vision kan beskrivas som en ändlös målbild som ska hjälpa företaget att utvecklas åt ett och samma håll samt bidra till att skapa internt engagemang. Ett bra sätt att tänka för att formulera en vision är att utgå från de mervärden som skapas för era kunder.

Ett exempel är IKEA:s vision att skapa en bättre vardag för de många människorna.

Mission

En mission berättar om orsaken till företagets existensberättigande, en ”reason to be”. Missionen går bortom affärsidén och kan handla om er unika position och hur ni bidrar till samhället. Ett bra sätt att tänka är att svara på frågan varför ert företag finns.

Ett exempel på en sådan mission är Teslas “To accelerate the world’s transition to sustainable energy”.

Läs också: 3 vanliga fallgropar på vägen mot att bygga varumärke – och så här undviker ni dem

Varumärkeslöfte

Varumärkeslöftet handlar om vad era målgrupper alltid kan förvänta sig av er. Det bör handla om något som är viktigt för målgruppen och bör särskilja er från andra varumärken.

Ett exempel på ett varumärkeslöfte är Santa Marias ”No more boring meals!”

Värdegrund

Att driva ett företag kräver enormt många olika värderingar, värdegrunden syftar till att formulera de 3–4 värderingar som är de mest kännetecknande och prioriterade. Det kan vara ord eller fraser som beskriver varumärkets värderingar som genomsyrar hela företaget och även används som riktlinjer i det dagliga arbetet. Värdegrunden relaterar till både vision, mission och varumärkeslöftet.

Ett exempel på kärnvärden är Bonniers: Yttrandefrihet, passion för medier, individens förmåga och ett familjeföretags engagemang.

Grafisk identitet

Företagets logotyp är grafiska uttryck är nödvändiga för att kommunicera och skapa kännedom. Den bygger till stor del på den identitet som beskrivs i vision, mission, värdegrund och vilka målgrupper som är viktiga.

Position

Här beskriver ni er unika position på marknaden, hur ni skiljer er från konkurrenter och vilken unik formel utifrån värdegrunden som ger ert företag ett övertag. Skrivs enklast som en kort mening som sammanfattar varumärkets position.

Ett exempel på en varumärkesposition är Nikes ”For serious athletes, Nike gives confidence that provides the perfect shoe for every sport”.

Målgrupper

Här definieras de målgrupper som ni vill ha en relation till och kommunicera med, informera, utbilda och påverka. De flesta företag har många olika målgrupper, då är det bra att särskilja deras olika behov och krav, och även prioritera dem. En bra fråga att utgå från är vilka målgrupper som möjliggör hela affären, och vilka målgrupper som kan störa affären.

Budskap

Här formuleras både huvudbudskap, delbudskap och målgruppsanpassade budskap. De ska linjera med er identitet och hur ni vill positionera varumärket i er omvärld. All kommunikation kan sedan stämmas av mot budskapen för att säkerställa att de överensstämmer. Budskap är tidsbundna och varierar. Ett huvudbudskap kan leva längre eftersom det hjälper att bygga varumärkeskännedom, medan underbudskap byts oftare eftersom de ska följa marknadens behov.

Målsättningar

Varje budskap till varje målgrupp kan få målsättningar för att mätas och följas upp, antingen på ett övergripande plan eller mer specifikt.

Tonalitet

Lika viktigt som vad ni säger är hur ni säger det. Tonaliteten är varumärkets samlade röst förstärker vilka känslor ni vill frambringa. Tonaliteten ska lysa igenom allt, tal, text, bild och rörligt material.

 

Vill du ha hjälp att skapa en varumärkesstrategi och bygga varumärke?

Kom igång med ert kommunikationsarbete, skapa en varumärkesstrategi och öka er varumärkeskännedom, ring oss på 010-209 40 10 eller maila magnus.sjoback@greatness.se.

Ta kontakt

Boka en tid för ett introducerande möte i vår bokningskalender eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Generella frågor

Fredrik Lagerström
070 649 68 55
fredrik.lagerstrom@greatness.se

Nya uppdrag

Magnus Sjöbäck
070 445 15 99
magnus.sjoback@greatness.se

Presskontakt

Edwin Eriksson
073 975 79 19
edwin.eriksson@greatness.se

Fler nyheter