Så får du en debattartikel publicerad - Greatness | PR-byrå i Göteborg och Stockholm

Så får du en debattartikel publicerad

Att få ut sitt budskap kan göras på flera olika sätt. Exempelvis kan man köpa reklamplats, ha direktutskick med posten, digital kommunikation via webben och sociala medier eller få medial uppmärksamhet av pressen. Ett ytterligare alternativ är att få sitt budskap publicerat på en debattsida i form av en debatt- eller opinionsartikel. Dock är det inte en självklarhet att få just sin text publicerad eftersom mellan avsändaren och läsaren sitter en debattredaktör som granskar och avgör vad som ska publiceras och som får in många texter varje dag att välja mellan.

Greatness PR har mångårig erfarenhet av att skriva debattartiklar som blir publicerade. Här nedan listas några av de viktigaste framgångsfaktorerna för ett lyckat resultat och få din debattartikel publicerad.

1. Nyhetsvärde. Den enskilt viktigaste faktorn för att få en debattartikel publicerad är att den har ett nyhetsvärde, det vill säga att den berättar något som inte har berättats tidigare. Goda verktyg för att skapa nyhetsvärde kan vara marknads- eller opinionsundersökningar. Då kan helt ny information skapas och som går att återberätta i en debattartikel. Andra källor till nyhetsvärde kan vara rapporter från myndigheter eller liknande organisationer. I dem förekommer ofta mer uppgifter att kommunicera ut än vad som har framkommit i andra avseenden och som kanske passar det budskap som man vill förmedla. Att skapa nyhetsvärde är lite av ett detektivarbete som Greatness PR är experter på.

2. Kontakt med debattredaktören. När vi har ett nyhetsvärde i ett ämne vi vill driva opinion om är det bra att ta en initial kontakt med debattredaktören och kolla upp intresset. Redaktören kan såklart aldrig lova någon publicering före de läst innehållet, men vi kan i ett tidigt stadium – innan vi börjat skriva – få en känsla för hur intresserade de är samtidigt som vi marknadsför just vårt ämne och argumentation i konkurrens med alla andra. Debattredaktören brukar i de flesta fall bli nyfikna och fråga efter texten och som då kommer att granskas mer uppmärksammat än det material som är inskickat utan att ha varit i kontakt med redaktionen innan.

3. Fakta. När texten skrivs är det viktigt att argumentera med fakta. I en fråga där man anser att något är felaktigt är det lätt att bli känslosam, men den typ av texter blir sällan publicerade. Debattredaktören vill ha faktaunderlag till varför något skulle vara rätt eller fel, inte känslan om det. Så saknas fakta refuserar debattredaktören oftast texten. När Greatness PR skapar nyhetsvärde för en debattartikel gör vi det med fakta som underlag.

Läs också: 6 steg till en bra debattartikel

4. “Kill your darlings”. En debattartikel är normalt mellan 3000 – 6000 tecken lång, där den undre siffran är vanligen det som mest uppskattas hos debattredaktören. Generellt räcker det med ungefär 3 500 tecken för att på ett kärnfullt sätt nå ut med sitt budskap. Det blir en lagom lång text för läsaren och ger ofta debattredaktören ett utrymme på sin sida för ytterligare texter att publicera (och därmed fler lyckliga debattörer). Det innebär att när man skriver en debattartikel får man inte vara rädd för att skära i sitt ursprungliga textförslag och ta bort överflödiga ord och till och med hela stycken – “kill your darlings”, som det brukar kallas – för att få ett så rakt och tydligt budskap som möjligt. Hellre ett rappt språk än långa och omständliga meningar. Texten är ett verktyg för att nå ut med det man vill ha berättat och då måste den anpassas efter sitt syfte och sin kanal som den ska publiceras i.

5. Skicka in. När det är dags att skicka in texten, lägg den alltid som brödtext i mejlet och aldrig som bilaga. Det är nämligen inte säkert att debattredaktören öppnar upp bifogade filer. Inled i mejlet att ni tidigare haft en dialog per telefon och förtydliga att ifall debattredaktören önskar, så kan alla källor till faktaunderlaget redovisas i ett separat mejl. Skriv dessutom att du önskar få feedback tillbaka när artikeln publiceras, exempelvis för att du ska kunna bidra med spridning i sociala medier (en debattredaktör ”mäts” till stor del hur engagerande de publicerade texterna är, det vill säga hur många ”klick” de får). En bild på avsändaren är dessutom bra att bifoga. När texten är inskickad väntar vi med spänning på när den publiceras som en debattartikel!

På Greatness PR hjälper vi gärna till med att driva opinion och få din debattartikel publicerad. Har du en tanke eller idé, ta kontakt med oss så utvecklar vi och tar den i mål tillsammans.

Kom igång med er kommunikation

Ring 010 209 40 10, maila magnus.sjoback@greatness.se eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Ta kontakt

Boka en tid för ett introducerande möte i vår bokningskalender eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Generella frågor

Fredrik Lagerström
070 649 68 55
fredrik.lagerstrom@greatness.se

Nya uppdrag

Magnus Sjöbäck
070 445 15 99
magnus.sjoback@greatness.se

Presskontakt

Edwin Eriksson
073 975 79 19
edwin.eriksson@greatness.se

Relaterade inlägg