10 augusti 2021

PR, Tips

6 steg till en bra debattartikel

Så skriver ni en bra debattartikel

Syftet med en debattartikel är alltid att få läsaren att se ett nytt värdefullt perspektiv som kanske väcker debatt, det vill säga skapa diskussion, bädda för konstruktivt meningsutbyte och få nya idéer att slå rot. Hur gör man då detta på ett sätt som landar i nya tankegångar och inte i gamla sandlådor? Här följer några hållpunkter, tips och konkreta exempel att utgå ifrån nästa gång du vill väcka en fråga till allmän debatt. Här är 6 steg till en bra debattartikel.

Rubriken ska vara som en dörrskylt

Debattartikelns rubrik ska tydligt uttrycka debattartikelns ståndpunkt och vinkel men även gärna väcka intresse hos läsaren. Många gånger är det enklare att först sätta en arbetsrubrik och låta den perfekta pitchen utkristallisera sig medan man skriver texten. Sätt inte en neutral rubrik eller en rubrik som inte med all önskvärd tydlighet uttrycker artikelns vinkel, då har du redan här styrt in läsarna på fel spår. Exempel på en tydlig, ställningstagande rubrik: Större tillgång av senioranpassade lägenheter skulle ge bättre livskvalitet för många äldre och deras anhöriga.

Inledningen avgör om din debattartikel blir läst

Om du inte redan in den inledande texten lyckas fånga läsarens intresse och skapa eftertanke och debattlust så är det ingen debattartikel. Alltså gäller det att gå ut hårt, med ett par välgrundade påståenden som tydligt kommunicerar din ställning i frågan och vilken åsikt du kommer förorda när man läser vidare, exempelvis: Många äldre människor lever i ensamhet och har en dålig livskvalitet, något som påverkar minst lika många anhöriga.

Fakta i målet när intresset är väckt

Nu, när du har fångat läsaren med en skarp rubrik och en tankeprovocerande inledning är det dags för lite bakgrund. Här kan du vara neutral och bara presentera fakta rakt upp och ner. Håll det kort, ta bara med den fakta som är absolut nödvändig för att förstå din debattartikels bakgrund och syfte. Börjar man sno in sig i långrandiga utläggningar här så är det lätt att tappa läsarnas intresse. Exempel på fakta här skulle kunna vara: Idag lever X antal äldre ensamma i hus eller lägenheter. I en undersökning utförd av Anhörigföreningen si och så upplever X% av de anhöriga att detta skapar stress och oro. Det finns idag X senioranpassade bostäder i Sverige. Kommunerna förordar i hög grad att äldre bor kvar hemma, oavsett om de lever ensamma, och erbjuder hemtjänst i stället för senioranpassade boenden.

 Läs också: Skriva pressmeddelande: 4 tips till b2b-företag

Var uttrycksfull och beskriv vad du känner i frågan

Beskriv gärna varför ni tycker att just denna fråga är så viktig, utifrån ert perspektiv och på basis av era erfarenheter. Undvik dock att gå in i teoretiska detaljer, ge hellre konkreta exempel på hur den aktuella frågan påverkar ert företag, bransch eller kunder. Ni vill bygga sympati och empati för er fråga. I exemplet om ensamhet bland äldre och hur det påverkar anhöriga så skulle man kunna skriva så här: Hur kan det vara accepterat av de sociala myndigheterna att en så enorm ansvarsbörda läggs på de anhöriga? Att vara ensamt barn till en ensamstående, äldre förälder som inte har möjlighet att flytta till ett senioranpassat boende och inte vill ha hemtjänst är inte hållbart i längden – ingen vill bli förälder till sin förälder!

Debattera och argumentera – för både din och andras åsikter

Nu har du ställt upp pjäserna på debattartikelns spelplan och det är dags för första draget. Tänk på debattartikeln som att spela schack och välj ditt första drag med omsorg. Exempelvis kan du börja med att redogöra för orsaker och konsekvenser, lägga fram fakta och egna erfarenheter som ger tyngd åt dina argument. Sen gör du ditt drag genom att leverera ditt påstående, din åsikt, din vinkel. Följ upp varje påstående med ett sannolikt motargument och bemöt sedan detta i ditt nästa drag. Så här, till exempel: Det är nu dags för kommunerna att satsa på fler senioranpassade boenden för äldre som inte nödvändigtvis är sjuka eller dementa, utan bara behöver bo i en trygg miljö med närhet till andra människor och hjälp inom nära räckhåll. Ofta får man som anhörig svar från kommunernas socialtjänst att de erbjuder hemtjänst, men det är ju inte alltid det som behövs. Hemtjänst ger sällan kontinuitet och social samvaro, tvärtom upplever många äldre bara en stress av att det ”springer okända, stressade människor” hos dem.

Summering och avslutning – öppna dörren på vid gavel

Att spara debattartikelns primära uppmaning till sist är alltid en god idé.  Med en uppbyggande och spännande inledning – där du har väckt intresse genom en eller flera tänkvärda oneliners, god redogörelse av bakgrund, fakta, känslor och upplevelser samt en relevant argumentation så har du förmodligen fortfarande läsaren på kroken. Det är nu man har chansen att utmana, att sätta bollen i spel, att öppna upp för reaktioner, inspel, diskussioner, samtal och dialog kring den fråga du debatterar. Så här skulle detta kunna se ut i exemplet med de ensamma äldre:

För mig framgår det med all önskvärd tydlighet att en satsning på senioranpassade boenden, i form av ”vanliga” lägenheter med god tillgänglighet, sociala gemensamhetsytor och närhet till service och omsorg skulle vara en vinst för alla parter:

– För de äldre som kommer må bättre tack vare trygghet och social samvaro

– För de anhöriga som kan ägna den tid de tillbringar med sina föräldrar åt att vara deras barn i stället för assistenter

– För kommunerna som sparar pengar på minskade kostnader för hemtjänst och i stället kan koncentrera sina resurser till de senioranpassade boendena

 

Vill ni ha hjälp att skriva en riktigt bra debattartikel är ni välkomna att kontakta oss på Greatness PR, maila till magnus.sjoback@greatness.se eller ring 010-209 40 10.