Från kännedom till nya leads - Greatness | PR-byrå i Göteborg och Stockholm
Från kännedom till nya leads

Nå ut och engagera värdefulla målgrupper

Kommunikation och marknadsföring i harmoni

Målgrupper som känner till er är också mer benägna att ta köpa era tjänster eller produkter. Genom att samordna PR- och kommunikationsinsatser med marknadsföring bygger ni en tydlig närvaro på marknaden, når era viktigaste målgrupper och konverterar dem till kvalitativa leads.

Med många års erfarenhet av att bygga varumärken för våra kunder, vägleder Greatness företag genom varje steg av kundresan för att säkerställa entydig närvaro på marknaden, nå de viktigaste målgrupperna och konvertera dem till kvalitativa leads.

Mätbara målsättningar som ger långsiktiga resultat

Greatness arbetar mot tydligt uppsatta KPI:er där varje insats värderas utifrån förväntat mätbart resultat.

Kommunikationsstrategi

En målinriktad kommunikationsstrategi syftar till att öka kännedomen om ert varumärke. Efter en marknads- och målgruppsanalys kommer era budskap att nå rätt målgrupper på rätt sätt. Här byggs de första kopplingarna till företages varumärke. 

Allt börjar med en djupgående förståelse av företagets verksamhet, mål och unika egenskaper. Vi inleder med ett längre arbetsmöte. Här dyker vi in i verksamheten för att förstå dess innersta kärna – värderingar, mål, erbjudande, målgrupper och unika fördelar. Tillsammans formas en stark grund för hela varumärkesresan.

Från utbildning till engagemang

Med en uppdaterad strategi i handen formuleras en kommunikationsplan. Här byggs varumärkeskännedom och associationer till ert företag. Målet är att både upplysa era målgrupper om varumärket och erbjudandet, och att omvandla medvetenhet till intresse och kunskap, att skapa engagemang som inspirerar handling. Genom att leverera värdefullt innehåll byggs förtroende och engagemang.

En stark digital närvaro är avgörande

En digital strategi som optimerar företagets närvaro på sökmotorer, webbplats och sociala medier. Målet är att öka engagemang och konvertera intresserade målgrupper till kvalitativa leads. Här optimeras er digitala närvaro genom noggrant planerade kommunikationsinsatser som intresserar, engagerar, inspirerar och informerar.

Kontakta oss idag för att starta er resa mot ett starkt och framgångsrikt varumärke. 

Greatness PR hjälper er med

Greatness PR är en kommunikationsbyrå i Göteborg och Stockholm.

Ta kontakt

Boka en tid för ett introducerande möte i vår bokningskalender eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Liggande

Generella frågor

Fredrik Lagerström
070 649 68 55
fredrik.lagerstrom@greatness.se

Magnus-Sjoback-2019-Greatness-PR

Nya uppdrag

Magnus Sjöbäck
070 445 15 99
magnus.sjoback@greatness.se

Edwin Eriksson Greatness pr

Presskontakt

Edwin Eriksson
073 975 79 19
edwin.eriksson@greatness.se