Så kan berättelser hjälpa företag att förmedla varumärket - Greatness | PR-byrå i Göteborg och Stockholm

Så kan berättelser hjälpa företag att förmedla varumärket

En brandstory, eller varumärkesberättelse, handlar om att på ett kreativt sätt förmedla historier som knyter an till företagets varumärke. Det är mer än bara en klassisk hisspitch, och ger en mer övergripande helhetsbild över bolagets värderingar, mål och syfte för att på så vis bygga relationer till kunderna. Här är några fler fördelar med att förmedla en stark varumärkesberättelse.

1. Kontakt med kunderna på ett känslomässigt plan

En av de mest kraftfulla aspekterna av en stark varumärkesberättelse är dess förmåga att skapa en djup känslomässig koppling med kunderna. När kunder känner att de kan relatera till och förstå ditt varumärke på en personlig nivå, blir de mer benägna att vara lojala och göra upprepade köp.

Ett exempel är Ikeas grundare Ingvar Kamprad som tidigt insåg att berättande på ett känslomässigt plan adderar värde företaget. Berättelsen om hur han redan som 5–6 åring sålde tändstickor har etsat sig fast hos många och bidragit till att stärka myten om den hårt arbetande pojken från Älmhult.

2. Distansera sig från konkurrenterna

I en konkurrensutsatt marknad är det avgörande att sticka ut från mängden. En unik varumärkesberättelse kan underlätta att göra just det. Om varumärkesberättelsen tydligt visar vad som gör företaget unikt och värdefullt, kommer kunderna att välja dig över konkurrenterna. Varumärkesberättelser som innehåller något unikt kan därför vara en stor konkurrensfördel.

Läs också: Bygg förtroende och trovärdighet med bra kundcase

3. Bidrar till förtroende

Förtroende är en grundläggande byggsten för alla framgångsrika affärsrelationer. Genom att skapa en positiv bild och ett gott rykte kan ett företag vinna förtroendet hos sina kunder.

Förtroende hos mottagararen baseras inte alltid på produkten eller tjänsten i sig, utan snarare vad varumärket signalerar. Ta exempelvis Airbnb, generellt är deras målgrupp inte intresserade av hur själva marknadsplatsen är uppbyggd, utan de vill höra om platser att besöka, vackra boenden och andra resenärers upplevelser som Airbnbs varumärke möjliggör. Betydelsen av att väcka känslor ska därför inte underskattas för att stärka förtroendet hos kunderna.

4. Stärkt kundlojalitet

Kundlojalitet är avgörande för att behålla en stabil kundbas och för att få positiv rekommendation. Lojala kunder är mer benägna att stanna och använda företagets tjänster eller köpa produkter om och om igen. Studier visar att lojala kunder i genomsnitt spenderar 50 procent mer än engångsköpare, och de kan utgöra upp till 80 procent av inkomsten trots att de är en liten procent av det totala antalet kunder.

5. Ökad varumärkeskännedom

Ett starkt varumärke gör att ditt företag sticker ut, vilket leder till ökad uppmärksamhet och igenkänning från potentiella kunder. Att använda sociala medie-strategier, tydlig grafisk profil eller passande visuellt innehåll tillsammans med en stark varumärkesberättelse kan därför vara ett effektivt sätt att marknadsföra företaget på.

Läs också: 6 steg till en varumärkesstrategi som bygger effektiv SEO

Greatness arbetar långsiktigt och strategiskt med att hjälpa kunderna bygga upp starka varumärken. Här är några exempel på hur vi har använt berättelser som verktyg att förmedla intresseväckande brandstorys.

Historien bakom kontorshotellet Ioffice

Familjen logistik i tre generationer

Kom igång med er kommunikation

Ring 010 209 40 10, maila magnus.sjoback@greatness.se eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Ta kontakt

Boka en tid för ett introducerande möte i vår bokningskalender eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Generella frågor

Fredrik Lagerström
070 649 68 55
fredrik.lagerstrom@greatness.se

Nya uppdrag

Magnus Sjöbäck
070 445 15 99
magnus.sjoback@greatness.se

Presskontakt

Edwin Eriksson
073 975 79 19
edwin.eriksson@greatness.se

Relaterade inlägg