17 december 2018

SEO

Så påverkar sociala signaler SEO:n

Även om det enligt Google inte är en rankingfaktor så kan engagemang i sociala medier påverka en hemsidas SEO på flera olika sätt. När människor klickar på och delar innehåll på sociala medier skickas signaler till Google som på olika sätt påverkar en sajts ranking. 

Ett exempel på hur engagemang i sociala medier indirekt påverkar SEO:n är att när fler delar och klickar på en länk ökar den sidans synlighet. Det i sin tur förbättrar hur Google rankar hemsidans relevans och tillförlitlighet – två faktorer som direkt påverkar SEO:n 

Här är ett par andra sätt som engagemang i sociala medier direkt och indirekt kan påverka SEO:n: 

Direkt: 

• Ökar trafiken till hemsidan vilket förbättrar relevansen hos Google 

• Visar Google att sidan består av relevant och kvalitativt innehåll 

• Recensioner på sociala medier visas på Google – viktig rankingfaktor för lokala sökningar 

Indirekt: 

• Förlänger livslängd på innehåll och content 

• Förbättrar möjligheterna för in- och utlänkar 

• Ökar medvetenheten om varumärket 

Behöver ni hjälp med att utveckla er strategi för SEO och webbplatsinnehåll, Ring oss på 010-209 40 10 eller maila vd Magnus Sjöbäck.