Debattartiklar gav BASF genomslag i viktiga branschmedier | Greatness

Debattartiklar gav genomslag i viktiga branschmedier

BASF är ett av världens största kemiföretag med närvaro i Sverige inom framför allt plast- och jordbruksindustrin. En av företagets målsättningar i Sverige är att med sina produkter och lösningar bidra till hållbarhet och cirkulär ekonomi. För att nå uppmärksamhet producerade Greatness PR och BASF ett antal debattartiklar som sedan pitchades till utvalda branschmedier. Samtliga debattartiklar publicerades och gav BASF synlighet gentemot utvalda målgrupper.

Att driva opinion eller vilja vara en kunskapsledare, thought leader, inom ett område ställer vissa krav på förutsättningar och genomförande. Till att börja med är målbilden nödvändig, dessutom behöver företaget identifiera och avgränsa huvudsakliga budskap och argument. Metodiken är i princip densamma oavsett om det är ur ett politiskt eller kommersiellt perspektiv.

BASF:s målsättning att driva opinion var att påverka det politiska samtalet för att möjliggöra mer plaståtervinning med nya tekniker i Sverige, dessutom vill de visa allmänheten kemins positiva effekter och påverkan på samhället för att skapa en mer positiv inställning till kemi.

Problemformulering och konkreta åtgärdsförslag

Greatness PR och BASF skrev två debattartiklar om behovet av ökad plaståtervinning i Sverige och globalt, vad som behöver förändras för att lyckas, samt hur deras lösning inom kemisk återvinning kan bidra. Båda artiklarna publicerad av de ledande branschmedierna Dagens Industri och Aktuell Hållbarhet som når bolagets prioriterade målgrupper.

BASF:s debattartikel ” Kemisk plaståtervinning öppnar nya cirkulära möjligheter” publicerades i Aktuell hållbarhet 15 mars 2021

BASF:s debattartikel ”Industrin måste få använda fler metoder för att återvinna plast” publicerades i Aktuell Hållbarhet 16 oktober 2019

BASF:s debattartikel ”Industrin måste få använda fler metoder för att återvinna plast” publicerades även i Dagens Industri 21 oktober 2019

Aktuellt ämne och tydlig samhällskoppling

BASF:s andra fokusområde i Sverige är jordbruket. I samband med att EU presenterade en ny livsmedelsstrategi ville bolaget lyfta fram möjliga problem som riskerar uppstå i den svenska livsmedelsförsörjningen, och hur kemin kan vara ett verktyg för att lösa de problemen. Greatness PR producerade två debattartiklar för att öka kännedomen och bidra till debatten som båda publicerades i ledande branschmedier inom jordbruksindustrin.

BASF

BASF:s debattartikel ”Jordbruket behöver kemi – för miljön och framtidens skull” publicerades i Jordbruksaktuellt den 19 februari 2021

BASF

BASF:s debattartikel ”Sveriges jordbruk kan minska utsläppen av växthusgaser, utan att påverka produktionen” publicerades i ATL den 23 april 2021

Vill ert företag också arbeta med opinionsbildning? Vi identifierar målgrupper och trender, utformar budskap anpassade för ert unika syfte, och bidrar med råd och stöd som gynnar er ställning på den samhällspolitiska arenan. Kom i gång genom att maila magnus.sjoback@greatness.se

Ta kontakt

Boka en tid för ett introducerande möte i vår bokningskalender eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Generella frågor

Fredrik Lagerström
070 649 68 55
fredrik.lagerstrom@greatness.se

Nya uppdrag

Magnus Sjöbäck
070 445 15 99
magnus.sjoback@greatness.se

Presskontakt

Edwin Eriksson
073 975 79 19
edwin.eriksson@greatness.se

Relaterade case