4 november 2011

PR, Sociala medier

God PR med god mat

Företag blir allt mer sofistikerade i sätten som de engagerar sig inom sociala medier. Dessutom har det växt fram en uppsjö av konsultföretag som hjälper företag att navigera rätt i sina kampanjer såsom tävlingar, budskapsspridning, varumärkesspridning eller bara enkla facebooksidor och tweets. Dessvärre är fortfarande många satsningar långt från företagens varumärkeslöfte, resultatet blir såklart tomma satsningar utan framtid.

Sedan finns det såklart företag som satsar bra också. Ett exempel som jag hittade för några veckor sedan är bloggen Godare Nyheter där man vill lyfta upp ämnet mat inom äldreomsorgen som varit hett debatterat inom media. Det är livsmedelskoncernen Findus som ligger bakom satsningen.

– Vi har arbetat i 35 år med mat till äldreomsorgen och träffar målgruppen varje dag. Vi vill såklart att alla ska få bra mat och eftersom det skrivs mycket negativt vill vi med bloggen lyfta fram allt positivt som görs. Det finns många som gör det bra för äldre inom omsorgen och det är värt prata mer om, säger Jonas Fejes, ansvarig för Findus Foodservices arbete med vård och omsorg.

Bloggen följer de goda exemplen, öppnar upp för delaktighet och eftersom intresset från Findus sidan är äkta tror jag att besökarna ser satsningen som trovärdig. Findus öppnar för interaktivitet och delaktighet vilket är positivt och en nödvändighet för att få spridning. Dessutom är äldre en växande målgrupp både på internet och sociala medier.

– Det tar ofta tid att bygga en välbesökt blogg. Vi har informerat i våra interna kanaler och kommer att lyfta Godare Nyheter mer allteftersom. Findus har inte tidigare arbetet på det här sättet, med ett specifikt område, så vi lär längst vägen också. Vårt mål är att väcka opinion och vara en referens i debatten. Vi tror att det går att komma tillrätta med de problem som finns inom äldreomsorgen med rätt utbildning och bättre riktlinjer. För att lyckas behövs insikten om vad som funkar bra.

Godare Nyheter startades i början på oktober 2011 och ska växa fram långsamt just för att bygga trovärdighet över tid, vilket även det är en viktig signal till målgrupperna för bloggen – äldre, deras anhöriga, köks- samt vårdpersonal, politiker och övriga beslutsfattare.