5 kommunikationsråd för noterade bolag  - Greatness | PR-byrå i Göteborg och Stockholm

5 kommunikationsråd för noterade bolag 

Kommunikation är avgörande för att upprätthålla en stark och trovärdig relation mellan börsnoterade bolag och deras investerare, intressenter och allmänheten. Genom att följa några enkla kommunikationstips kan noterade bolag bygga en stark relation med sina investerare och säkerställa en sund tillväxt och hållbarhet på lång sikt.

1. Var öppen och ärlig

Den första och viktigaste regeln för noterade bolag är att vara öppen och ärlig i all kommunikation med investerare och intressenter. Detta innebär att vara transparent om bolagets prestationer, utmaningar och strategier. Det är viktigt att informera om risker och utmaningar i företagets verksamhet och inte bara fokusera på positiva nyheter. Ärlighet och transparent skapar förtroende, vilket är avgörande för långsiktig framgång.

2. Fokusera på relevant information

Noterade bolag bör se till att de kommunicerar relevant information till befintliga och potentiella aktieägare. Fokusera på viktig information som påverkar bolagets verksamhet och resultat, som nya avtal, förändringar i ledarskap, produktlanseringar och resultatrapporter. Genom att kommunicera relevant information på ett effektivt sätt, hjälper noterade bolag sina investerare att fatta välgrundade investeringsbeslut.

Läs också: Med rätt IR blir bolaget intressant för fler investerare

3. Använd flera kommunikationskanaler

Noterade bolag bör använda flera kommunikationskanaler och aktiviteter för att maximera möjligheten att nå ut till sina investerare och intressenter. Detta innebär att använda traditionella aktiviteter som pressmeddelanden, årsredovisningar och uppdaterade investerarrelationssidor på företagets webbplats, men också att utnyttja digitala kanaler som sociala medier och webbsända presentationer. Genom att använda flera kommunikationskanaler kan noterade bolag nå en bredare publik och bygga en starkare relation med sina investerare.

4. Var konsekvent i kommunikationen

Att vara konsekvent i sin kommunikation innebär att kommunicera regelbundet och på ett förutsägbart sätt, så att investerare vet vad de kan förvänta sig och när. Genom att vara konsekvent i kommunikationen bygger noterade bolag förtroende hos investerare och visar att de är engagerade i att upprätthålla en öppen och transparent relation.

5. Lyssna på feedback och agera på den

Noterade bolag bör också vara beredda att lyssna på feedback från sina investerare och intressenter och agera på den. Det innebär att vara öppen för konstruktiv kritik och ta åtgärder för att förbättra sin verksamhet och kommunikation. Om marknaden upplever att viss information saknas kanske det finns möjlighet att stärka relationen till aktieägarna genom exempelvis ett investerarevent eller nyhetsbrev. 

Vidare läsning: 5 sätt att göra IR-kommunikation intressant.

Vill du veta med om hur Greatness kan hjälpa er med er kommunikation?

Kom igång med er kommunikation

Ring 010 209 40 10, maila magnus.sjoback@greatness.se eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Ta kontakt

Boka en tid för ett introducerande möte i vår bokningskalender eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Generella frågor

Fredrik Lagerström
070 649 68 55
fredrik.lagerstrom@greatness.se

Nya uppdrag

Magnus Sjöbäck
070 445 15 99
magnus.sjoback@greatness.se

Presskontakt

Edwin Eriksson
073 975 79 19
edwin.eriksson@greatness.se

Relaterade inlägg