11 oktober 2017

Greatness lanserar 365id:s världsunika tjänst

Greatness PR var med och lanserade Halmstadföretaget 365id världsunika tjänst Verified by 365id. Tjänsten har utvecklats för att hjälpa företag och organisationer att stoppa Sveriges snabbast växande brottsliga verksamhet, id-bedrägerier.

– Vår tjänst gör att falska identitetshandlingar inte längre kan användas för att begå id-bedrägerier. Så fort en bedragare försöker hämta ut varor med en falsk id-handling signalerar systemet omgående, säger Johan Hagelin, vd för 365id.

Inför lanseringen producerades tre olika artiklar som publicerades och distribuerades i samband med lanseringen. Var och en av artiklarna behandlar olika aspekter av 365id:s omvärld.

Officeren som ska spara näringslivet 3,7 miljarder” berättar om Johan Hagelin som entreprenör och hur han har utvecklat företaget och tjänsten.

– Effekten av bedrägerierna ställer till med enorma problem för både samhälle och personerna som drabbas. Vår säkerhetstjänst har en proaktiv funktion mot id-bedrägerier till skillnad från befintliga aktörers tjänster. Visionen jag arbetar för är ett samhälle utan id-bedrägerier, säger Johan Hagelin.

Handeln har längtat efter det här” handlar om hur 365id kan hjälpa företag och aktörer inom det svenska näringslivet att helt stoppa id-bedrägerier som möjliggörs av falska id-handlingar, samt om den potentiella marknaden.

– Vi har 240 000 företag, utlämningsställen och butiker i landet som dagligen hanterar id-handlingar, det är där vår tjänst kommer att ha en avgörande betydelse, säger Johan Hagelin.

ID-systemet som inte går att lura” berättar om tjänsten Verified by 365id och tekniken som gör det möjligt att på ett par sekunder avgöra om en id-handling är äkta eller falsk. Denna artikel distribuerades även ut till relevanta medier, branschorganisationer och kontaktpersoner.

Inför lanseringen har relevanta sociala medie-konton skapats för 365id, där artiklarna publicerades i samband med lanseringen. De plattformar där 365id kommer ha en aktiv närvaro och kommunicera är främst Twitter för opinionsbildning och Linkedin.

365id är i färd med att skriva avtal med flera företag inom handel och logistik varav ett redan använder systemet i sin dagliga verksamhet.

– Det finns en stor efterfrågan på en effektiv, snabb och pålitlig kontroll av id-handlingar i näringslivet, vilket är precis det vi nu erbjuder, säger Johan Hagelin, vd för 365id.