Informationsregler för noterade bolag - Greatness | PR-byrå i Göteborg och Stockholm

Informationsregler för noterade bolag

För att säkerställa en öppen och transparent marknad finns det regler som styr vilken information som marknadsnoterade bolag (börsbolag) ska offentliggöra till marknaden, och när i tiden det ska göras. Hela marknaden ska behandlas rättvist, och alla ska få tillgång till informationen samtidigt.

Insiderinformation som direkt berör bolaget eller ett finansiellt instrument ska offentliggöras med ett pressmeddelande så snart som möjligt, och märkas med MAR-stämpel. Här följer ett utdrag av informationsregler för noterade bolag.

En av de viktigaste reglerna är att bolagen måste offentliggöra relevant information i tid och på ett korrekt sätt. Dessa regler inkluderar krav på att bolagen ska offentliggöra kvartalsrapporter, årsredovisningar och andra finansiella rapporter, detta är den regulatoriska delen av bolagets kommunikation. Bolagen måste också omedelbart offentliggöra insiderinformation, såsom stora affärer eller förändringar i ledningen.

All information som offentliggörs ska vara korrekt och inte vilseledande. Detta inkluderar även information som sprids via sociala medier och andra kanaler.

Vilken information är insiderinformation?

Definitionen lyder ”Information av specifik natur som inte har offentliggjort och som om den offentliggjordes sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på bolagets finansiella instrument.” Väsentlig inverkan definieras i sin tur som ”Information som en förnuftig investerare skulle kunna förväntas utnyttja som en del av grunden för sitt investeringsbeslut”.

Bolaget ansvarar för att bedöma om informationen betraktas vara insiderinformation eller inte. Detta är såklart inte alltid helt enkelt att avgöra, men det finns viss vägledning för att hjälpa bedöma:

– Hur specifik informationen är och hur sannolikt det är att det som informationen gäller ska inträffa.

– Den förväntade omfattningen eller betydelsen av beslutet eller händelsen i förhållande till bolagets verksamhet som helhet

– Betydelsen av informationen med avseende på de huvudsakliga värdepåverkande faktorerna för bolagets värdepapper

– Alla andra marknadsfaktorer som kan ha en påverkan på priset på bolagets värdepapper

Läs också: 5 kommunikationsråd för noterade bolag 

Exempel på information som kan vara insiderinformation:

– Order, investeringsbeslut, joint ventures, forskningsresultat, nya produkter eller väsentlig uppfinning, tvister

– Köp och försäljning av företag eller verksamhet

– Väsentlig förändring av resultat eller finansiell ställning

– Finansiella svårigheter, kredit eller kundförluster

– Samarbetsavtal eller andra väsentliga avtal

– Information gällande dotterbolag och intressebolag

– Marknadspris- eller valutakursförändringar som påverkar bolaget

– Rykten och informationsläckage

Det är viktigt för bolagen att ta hänsyn till marknadens behov av information och att offentliggöra den information som är väsentlig för investerare och andra intressenter. Detta bidrar till att öka förtroendet för bolaget och stärka dess position på marknaden.

Bolag på den reglerade marknaden, Nasdaq och Nordic Growth Market har högre krav än handelsplattformsbolagen (Nasdaq First North, Spotlight Stock Market och Nordic SME).

Läs också: Med rätt IR blir bolaget intressant för fler investerare

Behöver ni hjälp i djungeln av informationsregler för noterade bolag?

Greatness hjälper flera noterade bolag med IR-, marknads-, och företagskommunikation, med syftet att sprida kännedomen till fler målgrupper, öka varumärkets genomslag och i vara rådgivare inom vilken information som ska offentliggöras till marknaden.

Flertalet av Greatness konsulter är certifierade i utbildningen Di Akademis Börsrätt och Nasdaqs utbildningar för marknadsnoterade bolag.

Kom igång med er kommunikation

Ring 010 209 40 10, maila magnus.sjoback@greatness.se eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Ta kontakt

Boka en tid för ett introducerande möte i vår bokningskalender eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Generella frågor

Fredrik Lagerström
070 649 68 55
fredrik.lagerstrom@greatness.se

Nya uppdrag

Magnus Sjöbäck
070 445 15 99
magnus.sjoback@greatness.se

Presskontakt

Edwin Eriksson
073 975 79 19
edwin.eriksson@greatness.se

Fler nyheter