2 november 2018

Samhällsengagemang

3 sätt att dra nytta av syftesdriven kommunikation

syftesdriven kommunikation samhällskommunikation

I syftesdriven kommunikation berättar företag om deras målsättningar och visioner utöver vinstsyftet. Här lyfter ni hur företaget och era anställda bidrar till samhällsnytta, genom att exempelvis ta ställning mot ojämlikhet eller arbeta för minskade koldioxidutsläpp. 

Genom att visa vad ni står för får ni högre trovärdighet och stärker banden till era målgrupper. Det bygger också ert varumärke och är ett sätt att öka motivationen hos era anställda.  

  1. Ta ställning i de frågor som berör era målgrupper – och visa det 

Som företag har ni säkert många olika frågor som ni brinner för – men vilka är intressanta för era målgrupper att känna till? Arbetar ni inom byggsektorn är det kanske trygga arbetsplatser och hållbara material, inom butiksnäringen jämställda löner och leverantörer med rättvisa arbetsförhållanden.  

  1. Gör det med hjärta och ärlighet 

Ärlig kommunikation är alltid bäst. Hitta vad som engagerar och stå för det, utan att förvänta er ökad försäljning eller mer vinst. Genom att vara genuina skapar ni trovärdighet och relationer som håller över tid. 

  1. Skapa synlighet genom långsiktiga kampanjer 

Syftesdrivna kampanjer som slår mynt av en aktuell samhällsfråga för att försöka skapa virala effekter eller kännedom ser man lätt igenom och blir ofta kontraproduktiva, vilket kan skada snarare än bygga varumärket. Ha en engagerad och långsiktig plan för er syftesdrivna kommunikation, som är direkt relaterad till er verksamhet. Kom ihåg – ärlighet varar längst. 

Greatness PR hjälper företag att paketera och sprida samhällsengagemang till omvärlden. Läs mer här eller hör av er till Sara Hadgu på sara.hadgu@greatness.se eller ring 010-209 40 10.