Torkskåpstillverkarens film genererade miljonvisningar i digital B2C-kampanj - Greatness | PR-byrå i Göteborg och Stockholm

Torkskåpstillverkarens film genererade miljonvisningar i digital B2C-kampanj

 

Så lyckades Nimos produktlansering nå storpublik på begränsad budget

 

Två öre per visning. Med hjälp av riktade annonser på Facebook lyckades torkskåpstillverkaren Nimos kännedomsfilm på en begränsad budget generera en miljon exponeringar och i förlängningen öka kännedomen om det egna varumärket.

 

Bakgrund – världens största torkskåpstillverkare söker kännedom

Sedan 1944 har Nimo varit ett av landets marknadsledande företag inom produkter ämnade för tvättrummen.

Under företagets tillväxt i Hova på Västgötaslätten har framför allt en framstående signaturprodukt tagit mer fokus.

I dag omsätter företaget uppåt 200 miljoner kronor per år och har vuxit till världens största torkskåpstillverkare med försäljning under eget varumärke i Asien och stora delar av Europa. Men trots ställningen som världens största är själva kännedomen av varumärket fortfarande låg bland slutkonsument. En stor anledning ligger i att majoriteten av produktionen består av så kallad OEM-försäljning där Nimotillverkade torkskåp ompaketeras och säljs vidare till andra företag och därför når slutkonsument under annat namn. Dessutom går torkskåpet en ständig kamp mot den mer etablerade torktumlaren.

I samband med produktlanseringen av de nya torkskåpen Eco Dryer och Sensor Dryer 2019 ville därför företaget göra en insats för att både stärka torkskåpet som produkt och samtidigt även Nimo som eget varumärke.

 

Strategi – digital filmkampanj i riktade målgrupper med inriktning på hållbarhet

Som ett relativt okänt B2C-företag ville Nimo hitta sätt att både sprida kännedom om torkskåpet som produkt och även det egna varumärket direkt till slutkonsument. Som ett företag med vikt på hållbarhet kampanjens fokus att ligga på miljövänlighet. Lösningen blev en nyproducerad minutlång film samt flera kortare 15-sekundersversioner av samma material med utgångspunkt i en typisk familjevardag med inriktning på hållbarhet samt fördelarna med torkskåpet. Genom film kunde Nimo under ett begränsat format effektivt förmedla vikten av hållbarhet och Nimos torkskåp som miljövänligt alternativ. Medan den minutlånga filmen publicerades på egna webbplatser och landningssidor optimerades de 15 sekunder långa sekvenserna för sociala medier.

För att nå så bred publik som möjligt valdes annonsen att publiceras i de kostnadseffektiva och breda kanalerna Facebook och Facebook Stories där Greatness tillsammans med Nimo identifierade relevanta målgrupper utifrån geografi, intresse, ålder, bostadsförhållande och yrke. Dessutom installerades en Facebook-pixel för att på så smidigt sätt kunna spåra och återannonsera till de grupper som visade intresse.

Totalt utgjordes annonserna av inhemsk annonsgrupp med svenskt innehåll och målgrupp samt en internationell grupp på engelska med målgrupper i Estland, Finland och Norge.

Då syftet med kampanjen var inriktat på kännedom och lyfta Nimos relativt okända varumärke optimerades därmed annonserna för visningar för att på sätt få så stor spridning som möjligt.

Målsättningen sattes vid 15 000 visningar och även om inte annonsen optimeras för trafik producerades specialanpassade landningssidor på Nimo webbplats som kopplades till annonserna för de som valde att klicka sig vidare från filmen.

 

Resultat – miljonpublik och grunden för framtida annonsering

Totalt löpte annonsen under fyra veckor och nådde, trots en begränsad budget, en publik på 161 024 personer som tillsammans exponerades för videon 1 069 384 gånger. Flera hundra procent över målsättning och ett utslag på 0,05 kronor per visning i Sverige och 0,02 kronor internationellt. Förutom att filmerna nådde en utvald målgrupp var dessutom den stora majoriteten av exponeringarna, 929 382 stycken, visningar av alla 15 sekunder av filmen.

Med hjälp av den förinstallerade Facebook pixeln kunde dessutom Nimo samla data av målgrupper som visat någon typ av intresse för annonsen som möjliggjorde för en mer precis och riktad uppföljande återannonseringskampanj.

Tack vare de specialanpassade landningssidorna fick de 754 personer som valde att klicka sig vidare till Nimo även extra information om företaget och torkskåpet.

Den insamlade datan kunde sedan ligga till grund och utnyttjas i nästkommande återannonseringskampanj.

 

 

Sammanfattning:

Exponeringar: 1 069 384 visningar

Räckvidd: 161 024 personer

Antal gånger filmerna visades i minst 15 sek: 929,382

Genomsnittlig procent av filmen som visats: 91,56 %

Kostnad per visning Sverige: 0,05 kronor

Kostnad per visning internationellt: 0,02 kronor

Kom igång med er kommunikation

Ring 010 209 40 10, maila magnus.sjoback@greatness.se eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Ta kontakt

Boka en tid för ett introducerande möte i vår bokningskalender eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Generella frågor

Fredrik Lagerström
070 649 68 55
fredrik.lagerstrom@greatness.se

Nya uppdrag

Magnus Sjöbäck
070 445 15 99
magnus.sjoback@greatness.se

Presskontakt

Edwin Eriksson
073 975 79 19
edwin.eriksson@greatness.se

Fler case